VVD en D66 pleiten voor één Amsterdams festivalbeleid

Met meer dan 300 per jaar zijn de festivals niet meer weg te denken uit Amsterdam. Inmiddels is het diverse, kwalitatieve aanbod een internationale trekpleister. Als verschaffer van banen en sociale activiteiten blijft het ook een belangrijke impuls voor economie en maatschappij. Gemeente Amsterdam maakt het festivalorganisatoren soms nog bijster lastig. Ook is voor omwonenden het indienen van een klacht over de geluidsoverlast of afval een behoorlijke kluif. Onnodig vinden VVD en D66 en daarom dienen zij een initiatiefvoorstel in om tot een duidelijk festivalbeleid te komen. Helderheid voor ondernemers en Amsterdammers.

D66 raadslid Van Dantzig: “Er valt veel te winnen voor zowel organisatoren als omwonenden als er een uniform festivalbeleid komt. Nu is er een wirwar aan regelgeving en beleid, wat per stadsdeel ook nog eens verschilt. Zo kan een organisator die in meerdere stadsdelen een festival organiseert te maken krijgen met regelgeving uit 7 verschillende stadsdelen wat betreft geluidsoverlast, hygiëne en veiligheid”.

Naast uniforme regelgeving pleiten VVD en D66 ervoor dat vergunningverlening efficiënter verloopt en op tijd wordt verleent. In veel gevallen blijkt dat de vergunning te laat doorkomt. Soms pas 1 week van te voren voor het festival. Dit is te laat voor organisatoren die grote investeringen hebben gedaan, maar ook te laat voor omwonenden om op tijd bezwaar aan te kunnen tekenen tegen de verlening van de vergunning. VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Nu hebben sommige festivalorganisatoren de inzet van een fulltime medewerker nodig voor alleen het papierwerk bij vergunningverlening en dan zitten ze nog lange tijd in onzekerheid of het festival wel of niet mag doorgaan. Het moet makkelijker gemaakt worden om festivals te organiseren waarbij uiteraard rekening moet worden gehouden met de omgeving”.

Rekening houden met de buurt

Festivals hebben een behoorlijke impact op de leefomgeving. Rekening houden met de buurt en omwonenden is essentieel om de stad er als geheel op vooruit te laten gaan. Veel festivals hebben ook juist een lokaal karakter. De grote kennis bij sommige stadsdelen speelt in de uitvoering daarom een belangrijke rol. Van Dantzig: “Ook moet er een duidelijke en simpele klachtenafhandeling komen. Momenteel  is het voor klagers vaak onduidelijk waar zij terecht kunnen met klachten en wat er met hun klacht gebeurt”.

Meer kansen, meerjarige vergunningen

Daarnaast pleiten de partijen voor het verstrekken van een meerjarige vergunningen. Ruigrok:Elk jaar wordt de ondernemer opnieuw in onzekerheid gebracht: mag dit festival dit jaar wel plaats vinden op deze plek? Dat zorgt voor korte termijn denken bij de ondernemer waarbij meerjarenbeleid en ontwikkeling onmogelijk zijn”.

Marja Ruigrok

Over Marja Ruigrok

Connector en ondernemer. Oprichter en partner van marktonderzoeksbureau Ruigrok NetPanel, voormalig fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD, bestuurder, commissaris, raad van toezicht, kwartiermaker en ambassadeur van diverse organisaties, spreker en mentor voor (impact) ondernemers. 

Geef een reactie