Search Results
Standaard

Ik ben grijs, maar mijn geld niet

Marketing naar de 50-plusdoelgroep blijft de gemoederen bezighouden. Met 75% van het totaal vermogen in Nederland, is deze doelgroep zeer interessant voor bedrijven. Deze doelgroep blijft echter last houden van stereotypen: niet alleen verandert er pas écht iets in de levensfase wanneer kinderen het huis uit zijn en men stopt met werken, ook is deze doelgroep steeds langer actief voordat lichamelijke problemen ervoor zorgen dat interesse in producten/diensten verandert. Hoe pakken bedrijven dit nu aan? Van welke bedrijven kan men leren en waar zitten de grootste uitdagingen voor organisaties?
Het Bindinc. Kenniscentrum voert, in samenwerking met Ruigrok|NetPanel, al jaren onderzoek uit naar de belevingswereld en het bestedingsgedrag van de 50-plusdoelgroep. Onderzoeken variëren van ‘de gezinsspraak van ouderen’ tot ‘merktrouwheid’ en gaan over een breed scala van branches en wat blijkt; deze doelgroep is een stuk actiever dan vaak wordt gedacht!

Lees verder

The end