2021
juni
Standaard

M & M over N/ZLijn

In februari 2021 was er een speciale uitzending van de Metropoolregio over het metropakket in de regio. Een van de onderdelen was een filmpje van Mariette Sedee en mijzelf. Dit filmpje gebruiken we morgen om de Dorps- en wijkraden te informeren over de voortgang over de Noord/Zuidlijn. Ook een vorm van recycling (het vaker gebruiken van filmpjes ;-).

more
Standaard

Ringdijk: leefbaarder & aantrekkelijker

De veranderingen aan de Ringdijk, waar de gemeente Haarlemmermeer in 2017 mee is gestart, worden steeds duidelijker. Doel is de dijk leefbaarder en aantrekkelijker te maken voor bewoners en recreanten. Er moet minder autoverkeer over de Ringdijk rijden. Daarom worden op enkele plekken verkeersafsluitingen gemaakt. Het weghalen van 112 chicanes (versmallingen) zorgt voor meer veiligheid. Er is oog voor de identiteit en herkenbaarheid van de Ringdijk en Ringvaart door meer aandacht te geven aan het erfgoed en het aanzicht van de dijk. 

Read more
more
Standaard

Verkeerslichten op groene energie

Er staat weer een windturbine op het kruispunt van de Bennebroekerweg en de Rijnlanderweg in Hoofddorp. Het heeft even geduurd maar sinds kort worden de verkeerslichten op dit kruispunt weer voorzien van stroom opgewekt door de wind. De windturbine combineert vergroening met besparing. 

Read more
more