2018
november
Standaard

Amsterdammers vernoemen naamloze bruggen

Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat! Mijn initiatiefvoorstel uit 2016 om Amsterdammers te betrekken bij het bedenken van namen voor de vele naamloze bruggen in Amsterdam krijgt een mooi vervolg. Uit een brief van de burgemeester blijkt dat mijn verzoek, om ook een bordje te plaatsen met het waarom van de naam, uitgevoerd gaat worden.

‘’Het raadslid mevrouw Ruigrok (VVD) heeft een initiatiefvoorstel ingediend, getiteld: ‘Bruggen slaan naar een Amsterdams verleden’. Op 22 februari 2018 is het voorstel van het college om invulling te geven aan dit raadsinitiatief in uw raadscommissie besproken. Mevrouw Ruigrok heeft toen verzocht om op het naambordje van

Read more

more