2021
mei
Standaard

Meedenkers gevraagd

De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer gaan de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 (Driemerenweg) verbreden. Daarvoor is een zogenoemde β€˜Notitie reikwijdte en detailniveau’ (NRD) opgesteld. In die notitie staat wat de samenwerkende partijen gaan onderzoeken om tot oplossingen te komen voor de weg en de omgeving. De partijen vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken en reageren. Daarom wordt op 3 juni een informatieve digitale bijeenkomst georganiseerd. Belanghebbenden kunnen tot 30 juni reageren op de NRD.Β 

Lees verder
more