2017
juni
Standaard

Bloed, zweet en tranen

Er zijn trajecten die jarenlang duren, veel energie kosten, veel ophef veroorzaken en grote consequenties hebben. De overstapregeling van voortdurende naar eeuwigdurende erfpacht is zo’n traject. In 2014 vormden de VVD samen met D66 en de SP een coalitie die we nog niet eerder gezien hadden in onze hoofdstad. De liberale partijen hadden in hun verkiezingsprogramma aangegeven dat ze voor afkoop van erfpacht zijn, de socialistische partij wilde graag dat de grond eigendom van de gemeente zou blijven. Als fractievoorzitter van de Amsterdamse VVD ben ik trots op het historische resultaat dat we in de nacht van 28 op 29 juni 2017 behaald hebben.

Gelukkig konden we elkaar in de coalitie wél vinden in de wens om het huidige systeem te veranderen. De onvoorspelbaarheid van het verhogen van de canon na het afloop van je tijdvak werd raadsbreed als onwenselijk gezien. Erfpacht, het is een onderwerp wat in elk geval op de agenda van veel mensen is gekomen. In Amsterdam staan ruim 100.000 huizen op erfpachtgrond. Lees verder

more