2023
december
Standaard

Plan van aanpak evaluatie Verkeersstructuurplan Badhoevedorp

Het college van B&W stemde dinsdag 19 december in met het voorstel voor de tussenevaluatie van het Verkeersstructuurplan van Badhoevedorp. Het voorstel wordt begin 2024 voorgelegd aan de gemeenteraad die hierover een besluit neemt. 

Voor de tussenevaluatie zijn drie opties voorgesteld. Een belangrijk aandachtspunt bij de tussenevaluatie is: hoe kunnen we de leefbaarheid en de bereikbaarheid van Badhoevedorp in de toekomst zo goed mogelijk voor elkaar krijgen? In alle drie de varianten zit één verkeerstelling en het doorrekenen van het verkeersmodel. Bij twee varianten voeren we een belevingsonderzoek uit. Een belevingsonderzoek is een onderzoek over hoe inwoners het verkeer in het dorp ervaren. Het is aan de raad om een keuze te maken uit deze drie opties met elk een prijskaartje erbij.  

Wethouder Verkeer & Vervoer Marja Ruigrok: “De raad heeft gevraagd om een tussenevaluatie en dat gaan we dus doen. In welke vorm we de tussenevaluatie gaan uitvoeren is eerst aan de raad.” 

Lees verder
more