2016
april
Standaard

Deel voordelen deeleconomie

Opinieartikel Marianne Poot en ondergetekende, 14 april 2016

Binnenkort bespreekt de Amsterdamse gemeenteraad het op voorstel van de VVD geschreven ‘Actieplan deeleconomie’. Hierin doet het stadsbestuur een aantal voorstellen om de potentie voor de deeleconomie in Amsterdam ten volle te benutten en zo welvaart, werkgelegenheid, een beter milieu en een kleinere overheid te stimuleren. Wat Marja Ruigrok en Marianne Poot betreft mag er best nog wel een schepje bovenop de huidige ambities.
Dat deeleconomie in met name de grote steden zo’n hoge vlucht neemt, is niet verwonderlijk. Nog steeds ervaren ondernemers de regeldruk en het aantal overheidsinstanties waarmee ze te maken krijgen als te hoog. Goede ondernemers zijn vindingrijk en het is dus logisch dat ze steeds opnieuw manieren verzinnen om de door de overheid opgelegde regels te omzeilen. Nieuwe concepten geënt op de principes van deeleconomie liggen dan al snel voor de hand. Het is aan de overheid om op deze ontwikkeling in te spelen door bestaande regels voor alle ondernemers te verminderen in plaats van het opleggen van extra regels aan nieuwkomers.

Lees verder

The end