2022
februari
Standaard

Samenwerking Rijk & Regio

In een brief aan het nieuwe kabinet doet de Metropoolregio Amsterdam (MRA) het aanbod om te helpen de doelstellingen uit het regeerakkoord te realiseren. De brief is een aanbod tot samenwerking. De MRA heeft concrete en uitvoerbare plannen die samen met het kabinet kunnen worden gerealiseerd. Onder meer op het gebied van woningbouw, leefbaarheid, betaalbaarheid van woningen, de klimaatdoelen, stikstof en circulaire economie.

Lees verder
The end