2017
augustus
Standaard

Spreek je uit door in te spreken

Dankzij de Amsterdamse VVD gaat de gemeenteraad onderzoeken hoe het inspreken door Amsterdammers eenvoudiger kan worden gemaakt. VVD-fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Inspreken moet geen drempel zijn, maar juist een eenvoudige manier om je uit te spreken over zaken die je aangaan in de stad. Nu kan inspreken alleen op vaste tijden als veel mensen moeten werken en alleen op locatie. Dat kan veel beter en makkelijker!”

Inspreken kan in de Amsterdamse gemeenteraad bij commissievergaderingen. Daartoe moet een inspreker zich vantevoren online aanmelden bij de griffier. Vervolgens hangt het van de agenda en de snelheid van vergaderen af wanneer een inspreker aan de beurt is. “Daardoor komt het voor dat insprekers lang moeten wachten en soms zelfs helemaal niet meer aan de beurt komen. Dat is natuurlijk onwenselijk. Wat de VVD betreft moet er worden gekeken naar inspreken op vaste tijden en eventueel via Skype of op een andere manier op afstand. Zodat de hardwerkende Nederlander ook van dit recht gebruik kan maken”, aldus Ruigrok. Het presidium, dagelijks bestuur van de gemeenteraad, zal binnenkort met een voorstel komen.

The end