2023
december
Standaard

Subsidie monumenten 3 keer makkelijker

Gemeente Haarlemmerneer is trots op haar gemeentelijk erfgoed en wil graag dat het in goede staat blijft zodat ook toekomstige generaties ervan kunnen genieten. Daarom kunnen eigenaren van gemeentelijke monumenten een subsidie bij de gemeente aanvragen voor onderhoud en restauratie van hun pand. Om te zorgen dat meer eigenaren gebruik maken van deze subsidieregeling stelt het college van B&W voor om de regeling makkelijker toegankelijk te maken.

Lees verder
more