2020
december
Standaard

Spreiden en mijden

We weten nu eigenlijk niet beter; thuiswerken, videobellen en minder (of helemaal niet) naar kantoor. Maar voor maart 2020 was dit helemaal niet vanzelfsprekend. De spits was hyper vol en legde extra druk op het openbaar vervoer en de doorstroming van verkeer. Binnen de Metropoolregio werd een werkgeversaanpak opgesteld. Op 15 december heeft ook onze gemeente Haarlemmermeer deze intentieverklaring getekend!

Begin maart 2020 bespraken we intern De Week zonder Spits en zagen toen nog drempels om hier aan mee te doen. Een paar weken later was deze week een groot succes…… niet door de campagne maar door Corona….. Dat bracht een ander inzicht.

Samen met wethouder Johan Rip, met de portefeuille personeel heb ik, met de portefeuille verkeer en vervoer, deze aanpak van harte onderschreven. We zetten in op het mijden van de spits, het spreiden van werktijden en -dagen op kantoor (zodra dat weer kan) en het spreiden van vervoermiddelen. Als gemeente Haarlemmermeer zetten we al veel op deze doelstellingen in, maar nu laten we het ook iedereen weten. De intentieverklaring is een initiatief binnen de Metropoolregio Amsterdam en is onderdeel vanhet programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid. Lees hier meer over de aanpak.

Lees verder
The end