Veilig ondernemen verlengd

Subsidies veilig ondernemen in aangepaste vorm verlengd

De subsidieregeling Veilig Ondernemen is met één jaar verlengd tot 1 januari 2013. Het college van B&W stelt hiervoor € 600.000 beschikbaar. De subsidieregeling is voor ondernemers in Amsterdam die willen investeren in veilig ondernemen. Vooral voor kleine ondernemers is het een pittige financiële belasting om te investeren in preventieve veiligheidsmaatregelen.

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor een gezond ondernemersklimaat. De subsidieregeling Veilig Ondernemen vormt een belangrijke schakel in het totale pakket aan veiligheidsmaatregelen dat samen met de politie, het bedrijfsleven en de stadsdelen de komende jaren wordt uitgevoerd. Het doel is dat ondernemers zich sterker bewust worden van het belang van veilig ondernemen en dat het veiligheidsdenken een onderdeel uitmaakt van het ondernemend gedrag van de ondernemers. Ondernemers kunnen een subsidie aanvragen voor het maken van een veiligheidsscan (waarmee de veiligheidssituatie van een bedrijf in kaart wordt gebracht) en voor de aanschaf van camera’s, een alarm of gelaagd glas. Uit een onderzoek door O+S in september 2011 blijkt dat het veiligheidsgevoel door het investeren in veiligheid in een onderneming in veel gevallen positief wordt beïnvloed.

Begin 2012 besluit het college over de aanpassing van de subsidieregeling voor 2012 en over de ingangsdatum wanneer de subsidie kan worden aangevraagd. De aanpassing is noodzakelijk door een krapper budget en de vele aanvragen van het afgelopen jaar. Dit ter verbetering van de efficiëntie en effectiviteit van de regeling, zoals het beperken van de administratieve belasting voor de ondernemer. Tussen maart 2008 en augustus 2011 hebben ongeveer 2150 ondernemers een aanvraag ingediend: daarvan zijn er 1625 gehonoreerd.

Pb-171

Voor meer informatie:

Bas Bruijn, Bestuursvoorlichting, 552 3245

 

Hierbij de behandeling in de laatste raad van 2012:

De VOORZITTER geeft het woord aan mevrouw Ruigrok.

Mevrouw RUIGROK: De VVD begrijpt de discussie over de manier waarop het geld hiervoor geregeld is. We willen de wethouder dan ook nadrukkelijk vragen om het een volgende keer anders te regelen. Op dit moment stel ik mij heel praktisch op. Er worden helaas veel ondernemers overvallen en beroofd. Zij verliezen daarmee niet alleen omzet, maar ook een groot deel van hun veiligheid.

(De heer CAPEL: Ik wil de VVD iets vragen, mede gezien hun inzet voor de portefeuille Financiën. U zegt dat er een mogelijkheid is om dit op een deugdelijke manier te doen, namelijk door het amendement van het CDA en D66 bij de begroting te steunen waardoor dit geld ook beschikbaar is. Waarom kiest de VVD niet voor die weg?)

Wij kiezen voor de manier waarop het in de voordracht is geregeld omdat dit voor dit moment de meest pragmatische oplossing is. Daarmee leggen we vast dat de regeling meteen verder kan gaan. We wensen de ondernemers er veel succes mee en hopen dat er minder overvallen zullen plaatsvinden.

 

Geef een reactie