Kleine beurs, toch cultuur!

Het Jongerencultuurfonds zal de komende drie jaar gemeentelijke ondersteuning krijgen. Gisteravond stemde een ruime meerderheid van de gemeenteraad in met het voorstel van GroenLinks, D66 en de VVD om extra geld vrij te maken voor dit fonds, dat het mogelijk maakt dat kinderen die op of onder de armoedegrens leven toch muziekles kunnen nemen of op bijvoorbeeld streetdance of ballet kunnen gaan.

Het Jongerencultuurfonds slaagt er vrij goed in om via fondsenwerving en bedrijfssponsors haar projecten te financieren, maar zal de komende jaren toch met een tekort kampen vanwege de toegenomen vraag. GroenLinks, VVD en D66 vinden dat het fonds daarom steun verdient en hebben voorgesteld om al eerder gereserveerd geld voor cultuureducatie aan het Jongerencultuurfonds te besteden.

Evelien van Roemburg, woordvoerder kunst & cultuur van de GroenLinksfractie: ‘Ieder kind moet de kans krijgen om met cultuur in aanraking te komen; dat mag niet afhangen van de inkomenspositie van hun ouders.’ Haar collega Jan Paternotte, fractievoorzitter van D66 is het met haar eens. ‘Kinderen kunnen niet vroeg genoeg in aanraking komen met cultuur, maar voor steeds meer ouders wordt het lastiger om bijvoorbeeld de contributie voor de muziekschool te kunnen voldoen.’

Cultuurwoordvoerder namens de VVD, Marja Ruigrok vertelt dat er gedurende drie jaar 75.000 euro beschikbaar is gesteld voor het Jongerencultuurfonds onder de voorwaarde dat het fonds een minstens zo groot bedrag binnenhaalt ‘uit de markt’.

o.a. in het Parool

Geef een reactie