VVD-plan markten aangenomen

VVD-raadslid Marja Ruigrok: “Belangrijk voor ons is dat de mogelijkheden voor uitgezonderde ‘zelfstandige’ warenmarkten in Amsterdam worden onderzocht. Als er behoefte aan is dan moet het mogelijk voor marktpartijen zijn vergunningen te krijgen om warenmarkten te exploiteren.”

In de toekomst zal de handhavingstaak van de marktmeesters door de handhavers openbare ruimte worden uitgevoerd. De overige taken van de marktmeesters zullen op roulatiebasis worden geknipt waardoor er grote controle ontstaat. Ook door inning van marktgelden per factuur zal fraude worden tegengegaan.

“Ik ben bijzonder verheugd met de steun voor ons voorstel. Meerdere punten hieruit zijn overgenomen in het ‘Plan van aanpak Integriteitsrisico’s warenmarkten’ wat de uiteindelijke uitvoering ten goede zal komen”, aldus Marja ruigrok.

Geef een reactie