Update: Gelijk speelveld en makkelijk aanbesteden MKB

Nu het voorstel voor de nieuwe aanbestedingswet ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd, wordt het naar verwachting per 1 januari 2013 makkelijker voor kleine ondernemers om aanbestedingen voor overheidsopdrachten binnen te halen. De nieuwe aanbestedingsregels worden zodanig gewijzigd dat opdrachten niet meer mogen worden geclusterd zodat kleinere bedrijven meer kans hebben bij aanbestedingen. Ook wordt voorkomen dat kleine ondernemers alle risico’s – waarvoor zij zich onmogelijk kunnen verzekeren- moeten dragen. Waar mogelijk worden regels versimpeld bijvoorbeeld door alleen van ondernemers die een aanbesteding winnen bewijsstukken te vragen.

Reeds in 2010 heeft de VVD middels een motie om oplossingen gevraagd voor de problemen waarop het MKB stuit bij gemeentelijke aanbestedingen. Mede op aandringen van VVD Amsterdam zijn in het AOP verschillende acties opgenomen om gemeentelijke inkoop en aanbestedingen eenvoudiger en toegankelijk te maken voor het MKB. Voor VVD Amsterdam is de verlichting van administratieve last en regeldruk voor MKB en het creëren van een gelijk speelveld bij aanbestedingen een speerpunt dus daarom heb ik de volgende vragen aan het College gesteld: 

  1. Welke –aangekondigde- maatregelen gaat het College per 1 januari 2013 doorvoeren om aanbesteding voor het MKB makkelijker te maken? Wordt hierin de motie Ruigrok ingediend bij de Begroting 2011 meegenomen?
  2. Worden er in het kader van de nieuwe aanbestedingsregels nog extra maatregelen genomen om het aanbesteden voor het MKB te vergemakkelijken? Zo ja welke? Zo nee waarom niet?
  3. Zijn er specifieke acties die het College gaat ondernemen voor doorstarters (bedrijven die de opstartfase goed zijn doorgekomen en op het punt staan werkgelegenheid en economische stimulans te creëren)?
  4. Kan het College een update geven van de pilot ‘Marktplaats’ (een digitaal platform waarop MKB kan inschrijven voor opdrachten van de Gemeente Amsterdam) die in 2011 is?

Inmiddels heeft het College de vragen beantwoord en het is mooi te zien dat de Gemeente reeds maatregelen heeft genomen om aanbesteding voor het MKB te vereenvoudiging en in de nabije toekomst de administratieve lastendruk verder te verlichten. Ook voor startups organiseert Amsterdam bijeenkomsten zodat zij hun aanbod onder de aandacht van de Gemeente Amsterdam kunnen brengen.

Lees hieronder een artikel van oa Marnix Geus in het FD over aanbesteden en MKB in het algemeen.

FD aanbesteden

Geef een reactie