Begroting 2014

Op voorstel van de VVD wordt in de Begroting 2014 van de Gemeente Amsterdam de afvalstoffenheffing verlaagd en de reclamebelasting gehalveerd. Daarnaast wordt komend jaar extra geïnvesteerd in onderwijs voor hoogbegaafde leerlingen en komt er een integrale aanpak voor het toenemende probleem van zakkenrollerij. Financieel woordvoerder Marianne Poot: “Wij zijn ontzettend blij dat we het voor elkaar hebben gekregen om de lasten voor alle Amsterdammers te laten dalen. En dat we extra kunnen investeren in onderwijs en veiligheid.”

Orde op Zaken

Voor het tweede jaar op rij heeft de gemeenteraad op initiatief van de VVD een motie aangenomen die het college oproept om met de stadsdelen ervoor te zorgen dat de afvalstoffenheffing het komend jaar wederom zal dalen. Marianne Poot: “Uit verschillende rapporten blijkt dat de afvalstoffenheffing nog zeker €50 per huishouden om laag kan. Door simpele maatregelen als het slimmer inzamelen van afval en het meer recyclen en scheiden van afval.”

Daarnaast heeft de VVD het college opgeroepen om op het gebied van vastgoed haar beloftes nu echt waar te maken. Het college beloofde in haar programma-akkoord om vastgoed te gaan afstoten en de VVD wil dat dit nu ook gaat gebeuren.

Amsterdam Veilig

Amsterdam is sinds 2010 veiliger geworden door bijvoorbeeld de top 600 aanpak en de treiteraanpak. Desondanks steeg het aantal aangiften van zakkenrollen vorig jaar met 36% tot ruim 8700. De VVD vroeg aan de Burgemeester om hier expliciet aandacht aan te besteden. Door extra politieaandacht bij evenementen en extra preventieve maatregelen in de vorm van voorlichtingscampagnes.

Ook blijft de VVD aandacht vragen voor het feit dat iedereen, ongeacht zijn seksuele geaardheid of religie, vrij en veilig moet kunnen leven. In 2014 komt er dankzij de inspanningen van de VVD geld vrij voor de beveiliging van religieuze en maatschappelijke instellingen die met dreiging te maken hebben. Momenteel draagt de Joodse gemeenschap in Amsterdam hoge beveiligingskosten. Tevens zal op initiatief van de VVD het Amsterdamse stadsbestuur in overleg met het Rijk, de stadsdelen en de Joodse gemeenschap een structurele oplossing voor dit probleem zoeken.

Amsterdam Werkt

Marianne Poot: “Het is goed dat er in Amsterdam veel aandacht is voor kinderen die niet goed mee kunnen komen. Maar het is niet goed dat er zo weinig aandacht is voor kinderen die juist meer kunnen dan gemiddeld.” De VVD vindt dat alle Amsterdamse kinderen goed en passend onderwijs moeten krijgen en wil daarom dat er meer aandacht komt voor meer- en hoogbegaafde kinderen. Voor deze groep wordt op voorstel van de VVD in 2014 €200.000 expliciet aangewend voor beter onderwijs aan deze groep. Hiervan zal €100.000 ter beschikking gesteld worden aan de één tot drie schoolbesturen met het beste plan. Daarnaast riep de VVD het College op om tot een meetbare verbetering van de kwaliteit van de Vroeg en Voorschoolse Educatie te komen, met de nadruk op de Nederlandse taalvaardigheid van de leid(st)ers.

Wat de VVD betreft kan en moet de doorstroming van het autoverkeer in de stad stukken beter. Daarom heeft de VVD het College opdracht gegeven om te onderzoeken hoe een optimale doorstroming in de stad bereikt kan worden. “Amsterdammers ondervinden iedere dag aan den lijve dat de doorstroming in de stad verre van optimaal is. Als je bedenkt dat er soms wel 5 partijen bij de doorstroming betrokken zijn is het ook niet gek”, aldus Marianne Poot. Ook heeft de VVD vastgelegd dat eerst een duidelijk plan aan de gemeenteraad voorgelegd moet worden over het versnellen van de westelijke tramlijnen alvorens tot besteding van de gereserveerde €1,2 miljoen wordt overgegaan.

Geef een reactie