Compromis over Danshuis

Ik zal beginnen met een verrassende mededeling: ik ben het helemaal eens met mevrouw van Roemburg. Ook de VVD ziet de voordelen van het Danshuis. We stimuleren de omgeving in Noord, er komt een stoere plek voor moderne dans en we zien synergie in de branche.

Ik zie uit naar de samenwerking en ook naar het cultureel ondernemerschap van de nieuwe bewoners van het Danshuis. Het in stand houden van een stichting die de exploitatie gaat doen, lijkt ons dan ook niet zinvol. Die exploitatie kunnen de huurders prima zelf in een soort VVE-constructie. Laten we de stichting feestelijk opheffen zodra het Danshuis in gebruik is.


Het blijft nog wel de vraag of met dit aanbod geheel wordt voorzien in de behoeften van freelancers. Daarom zijn we tevreden over het stimuleringsfonds uit ons voorstel voor freelancers. Ze zijn vrij om hun budget voor dans te besteden. Dat mag in het Danshuis, maar dat hoeft niet.

De VVD had de grootste moeite met de hoogte van het bedrag in het voorstel. Bijna 3 miljoen in deze tijd van bezuinigen. De ruimte die nu al gebruikt wordt in Noord heeft met minimale middelen een maximaal resultaat bereikt. We stellen in het amendement dan ook voor om 1 miljoen minder uit te gaan geven, waarvan een half miljoen naar de algemene middelen gaat.

Zoals bekend investeert de VVD liever niet in stenen. We zitten er juist bovenop om cultuurpanden en ander gemeentelijk vastgoed af te stoten.

We zijn uiteindelijk blij met het compromis dat we samen met GroenLinks, D66 en PvdA hebben bereikt. Meer dans, meer samenwerking en dat voor minder geld.

Geef een reactie