Belastinghalvering, minder regels en extra geld voor veiligheid MKB

In het voorstel ‘Extra Impuls MKB’ pleit VVD Amsterdam voor halvering van de reclamebelasting, extra geld voor veiligheidsmaatregelen en een verlichting van de administratieve druk voor ondernemers in Amsterdam. Marja Ruigrok: ”De VVD vindt dat niet alleen het MKB maar ook Amsterdam zelf gebaat is bij een lastenverlichting. Iedere euro die een ondernemer niet uitgeeft aan belastingen vloeit terug in de Amsterdamse economie. Door belastingverlaging is het de ondernemer zelf die bepaalt hoe het geld wordt uitgegeven en niet de overheid.”

Ondernemers die borden, vlaggen, teksten op het raam of vitrinekasten hebben die vanaf de openbare weg te zien zijn, moeten reclamebelasting betalen. In 2013 int Amsterdam via de stadsdelen rond €7.164.000,- aan reclamebelasting. VVD Amsterdam stelt voor de reclamebelasting het komende jaar met €3.500.000,- te verminderen.

Naast de belastingverlaging komt de VVD met plannen om de landelijke aanpak VKB toegankelijker te maken voor kleine bedrijven. Om meer ondernemers te schouwen, hun veiligheidsmaatregelen (gedeeltelijk) te subsidiëren en meer kleine bedrijven te bereiken wordt 300.000,- gereserveerd. Marja Ruigrok: “Veiligheid is een basisvoorwaarde voor leven, voor vrijheid maar ook voor ondernemerschap. Wij stellen voor om de landelijke aanpak fors uit te breiden zodat de veiligheid van Amsterdamse ondernemers, hun personeel en klanten verbetert.”

Om de administratieve lastendruk te verminderen gaat als het aan de VVD-fractie ligt de dienstverlening en de uitgifte van vergunningen op de schop: “Te vaak worden ondernemers geconfronteerd met een ‘kan niet’ in plaats van een ‘moet kunnen’. Wat ons betreft gaat er een stofkam door het woud aan vergunningen en wordt gekeken welke kunnen worden geschrapt of waar een melding volstaat. Ook moeten zoveel mogelijk aanvragen worden gedigitaliseerd”, aldus Ruigrok.

In aanvulling op bovengenoemde maatregelen, komt VVD Amsterdam in het voorstel met maatregelen om onder andere de Bibob-procedure verder te vereenvoudigen, de bouw van parkeergarages centraal aan te sturen, de tarieven en voorwaarden van ondernemersparkeervergunningen te uniformeren, regelvrije zones voor ondernemers aan te wijzen, de focus  van de Amsterdam Economic Board op het MKB te intensiveren en gratis Wifi in de openbare ruimte aan te leggen.

In Amsterdam behoort 90% van alle bedrijven tot het Midden –en Kleinbedrijf (MKB), gezamenlijk zorgen zij voor 65% van de werkgelegenheid in Amsterdam. Juist deze groep ondernemers heeft het zwaar in deze tijd. Door de economische crisis is er minder omzet, stijgen de kosten en is het moeilijker geworden om krediet te krijgen.

Geef een reactie