Ondernemen in de stad: Meer bier, minder regels in Café Westerdok

VVD Amsterdam gaat het gesprek aan met ondernemers in Amsterdam van allerlei soorten en maten. Met haar lijfspreuk ‘Meer bier, minder regels’ was het niet verwonderlijk dat raadslid Marja Ruigrok en Steve Bramwell, eigenaar van Café Westerdok, elkaar goed konden vinden in de verschillende thema’s die werden besproken.

Steve

 

Historie

Café Westerdok bestaat al sinds 1899 en is gevestigd op de hoek van de Westerdoksdijk en het Barentzplein. Bij een bezoek aan het sfeervolle bruine café treedt de rijke historie je tegemoet en heeft de klant de keuze uit maar liefst 86 verschillende bieren, waarvan 10 op de tap. Zeven jaar geleden werd Steve Bramwell de eigenaar en fungeert hij samen met zijn partner Adelina en hun zoon Justin ook als barkeeper. Het historische karakter is, ondanks grondige renovatie, zorgvuldig in het interieur bewaard gebleven. Steve is een liefhebber en kenner, die graag vertelt over zijn grote collectie speciaalbier.

Regelgeving

Het verminderen en versimpelen van de regels voor ondernemers is een uitgangspunt van de VVD dat Steve aanspreekt. Zelf ondervond hij meerdere keren hinder bij het beschilderen van een bord aan de buitenkant van zijn café. ‘’Tot drie keer toe wees de gemeentelijke welstandscommissie een verzoek af, zonder verdere toelichting. Het is lang niet altijd duidelijk wat wel en niet mag.’’

Hoewel hij zelf weinig reclame-uitingen heeft en dus ook niet zoveel belasting  hoeft te betalen vindt hij het VVD-voorstel om de reclamebelasting in 2014 te halveren een goed idee. “Het gaat om de algemene houding waarin moet worden meegedacht met de ondernemer en gekeken wordt wat er mogelijk is in plaats van stugge handhaving van verwarrende regels.’’

Marja Ruigrok zet zich namens VVD Amsterdam in om in de gemeenteraad de overige partijen te overtuigen dat deze houding tegenover bonafide ondernemers zoals Steve moet veranderen van ‘kan niet’ naar ‘moet kunnen’.

Communicatie

De communicatie van de kant van de gemeente laat volgens Steve vaker te wensen over. Niet alleen het ontbreken van de eerdergenoemde toelichting stoort hem, ook het informeren bij bijvoorbeeld wegwerkzaamheden blijft vaak in gebreke. Bij het openbreken van de straat waar zijn café aan grenst ontvangt hij geen aankondiging en ook toen de straatverlichting werd vernieuwd bleef het stil. Hoewel de verandering van licht duidelijk merkbaar was in zijn zaak bleek zelfs een informerend briefje teveel gevraagd. In het voorstel Extra Impuls MKB pleit Marja Ruigrok voor het verbetering van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie.

Geef een reactie