Made in Amsterdam in de maak

Op voorstel van VVD Amsterdam is het voor Amsterdamse bedrijven binnenkort mogelijk hun producten van een erkend ‘Made in Amsterdam’ keurmerk te voorzien.  VVD Gemeenteraadslid Marja Ruigrok: “Amsterdam barst van ondernemers die prachtige producten maken. Zij kunnen het sterke merk Amsterdam gaan gebruiken om een impuls aan hun bedrijf of hun product te geven. Dit is goed voor de economie en voor de werkgelegenheid die vanuit het bedrijfsleven moet komen.”

De opzet van het keurmerk wordt gefinancierd vanuit de middelen die op voorspraak van de VVD-fractie zijn gereserveerd om het Amsterdamse MKB te stimuleren. “Naast een halvering van de reclamebelasting heeft de VVD het voor elkaar gekregen dat in 2014 een pakket aan maatregelen wordt genomen om het Amsterdamse MKB te ondersteunen. Dankzij de VVD zal ‘Made in Amsterdam’ niet alleen een leuk idee blijven maar realiteit worden. En precies op de manier die de overheid zou moeten spelen: faciliterend en activerend. De daadwerkelijke invulling moet van het bedrijfsleven zelf komen”, aldus Ruigrok.

Als je interesse hebt, kijk dan op de site van makers in Amsterdam.

Zie hier mijn spreektektst:

Van augurk (excuus: fijne tafelzuren) tot fiets. Van kraanwater tot Amsterdamse high tech. Amsterdam is het sterke merk dat hen verbindt.

En dat is nu precies de bedoeling van ons voorstel: “Amsterdams vakmanschap verdient een Keurmerk”. Het versterken van de kracht van het Amsterdamse bedrijfsleven. Heel concreet en praktisch: met een keurmerk. Voor alle Amsterdamse bedrijven die net als ik geloven in de economische impuls die zo’n keurmerk geeft. Van groot tot klein. Als onderdeel van een totaalpakket aan stimulering.

En wat mij betreft precies op de manier die de overheid zou moeten spelen: faciliterend, versnellend, activerend. Maar de daadwerkelijke invulling moet van dit bedrijfsleven zelf komen. Daar komen de banen en de innovatie vandaan. Toen we met het voorstel naar buiten kwamen, wemelde het al van de initiatieven. Het is mooi dat die aan elkaar geknoopt worden.

Ik ben blij met de reactie van het college. Die net als D66 en de VVD de kracht van dit lokale bedrijfsleven en de maakindustrie ziet en er op deze manier een concrete impuls aan wil geven. En helemaal mooi dat hier een activeringsbudget voor vrijgemaakt wordt. Uit het half miljoen dat de VVD bij de begroting heeft gereserveerd voor een extra impuls aan het MKB. Ook met de inzet van de expertise van Amsterdam marketing, MKB Amsterdam en de Economic board, waar net een nieuwe cluster maakindustrie aan toegevoegd is, ben ik blij.

Rest mij dus niets anders dan de wethouder te vragen: wanneer krijgen we iets te zien van dit Amsterdamse Keurmerk ingevuld voor en door het Amsterdamse bedrijfsleven?

Geef een reactie