Half miljoen extra impuls MKB

Gemeente Amsterdam stelt 500.000 euro beschikbaar om een extra impuls te geven aan het MKB in Amsterdam. Wethouder Economische Zaken, Carolien Gehrels, heeft samen met het georganiseerd bedrijfsleven in Amsterdam en de Kamer van Koophandel acties geformuleerd om deze 500.000 euro te benutten. Het budget komt voort uit een amendement (wijziging op de begroting) ingediend door VVD-raadslid Marja Ruigrok.

Het budget is vrijgemaakt om in 2014 een extra impuls te geven aan het MKB in Amsterdam. Er is voor gekozen om zoveel mogelijk bestaande initiatieven te versterken, te continueren en beter te benutten om de overhead te beperken.

In 2014 worden de volgende acties uitgevoerd:

  • Retail 2020: MKB Amsterdam organiseert praktische en concrete hulp aan ondernemersverenigingen om efficiënter met nieuwe trends om te gaan.
  • Trainingen voor winkelstraatmanagers.
  • 24H in 2014: Dit evenement biedt gedurende vierentwintig uur de mogelijkheid een gebied in Amsterdam beter te leren kennen. Na het succes van 2013 is er een mogelijk vervolg in 2014.
  • Amsterdam Economic Board wil zzp’ers en MKB-ers laten profiteren van hun netwerk en activiteiten. Zij werken daarom aan een online community platform.
  • MKB-ers hebben niet altijd geld om een stagiair aan te nemen, terwijl zij de extra handen wel goed kunnen gebruiken. Om het beroepsonderwijs en MKB dichterbij elkaar te brengen, wordt budget vrij gemaakt om MKB-ers te ondersteunen bij het realiseren van stageplekken.
  • Voor de ambachtseconomie en de maakindustrie kijkt de gemeente Amsterdam samen met de Amsterdam Economic Board naar investeringsmogelijkheden.
  • De ondernemerschapsregelingen van de gemeente Amsterdam zijn bij ondernemers niet altijd bekend. Het gaat bijvoorbeeld om financiële ondersteuning voor ondernemers die zich (tijdelijk) in zwaar weer bevinden. Samen met het bedrijfsleven vergroot de gemeente Amsterdam bekendheid van deze mogelijkheden en regelingen.
  • Een aantal MKB-ers kan deelnemen aan een internationale exportmissie. Het doel is om ondernemers te stimuleren om internationaal te ondernemen en te laten profiteren van de internationale handelsmissies. Internationaal ondernemen is ook het thema van de MKB Lenteborrel van 25 maart 2014.

Geld

Geef een reactie