Meer ruimte voor vrij ondernemen in winkelstraten

Om leegstand in winkelstraten te bestrijden wil VVD Amsterdam dat de gemeente freezones instelt waar ondernemers de ruimte krijgen om met minder hinder en meer mogelijkheden te ondernemen. Woordvoerder Economische Zaken Marja Ruigrok: “Amsterdam barst van de ondernemers met goede ideeën maar helaas ook van de leegstaande panden en betuttelende regeltjes. Door middel van freezones willen we in winkelstraten met bovengemiddelde leegstand ondernemers de ruimte geven om te ondernemen zonder dat ze vastlopen in een regelbrij.”

In de stadsdelen Oost, West en Nieuw-West ligt de leegstand boven het landelijke gemiddelde (7,0%) en in het stadsdeel Zuid is de leegstand hoger dan het Amsterdamse gemiddelde. Inretail, brancheorganisatie voor winkeliers, schrijft in een recent rapport dat gemeenten het voortouw moeten nemen in het vinden van een oplossing van de winkelleegstand. Wat de VVD betreft ligt een deel van die oplossing in freezones en is het de hoogste tijd dat hier werk van wordt gemaakt in Amsterdam. Bij freezones valt te denken aan winkelstraten waar het mogelijk is om uitstallingen op de stoep te plaatsen, waar (tijdelijk) geen precario hoeft te worden betaald en waar tegen voordelig tarief kan worden geparkeerd. “Uitgangspunt voor een freezone moet zijn dat wordt gekeken naar wat er mogelijk is in plaats van wat niet kan. Recente voorbeelden van ondernemers die in de knel komen door regels zoals Patisserie Kuyt, Parfumerie Marjo, Bioscoop De Uitkijk maar ook Books & Bubbles onderstrepen de behoefte aan deregulering en maatwerk in een stad als Amsterdam”, aldus Ruigrok.

Tevens pleit de VVD voor flexibele bestemming van panden door negatieve bestemming (waarbij er alleen wordt aangegeven wat er niet in mag) en centrumbestemming (een globale wijze van bestemmen waardoor functies in een gebouw zonder aanvullende procedures kunnen wisselen). Marja Ruigrok: “De nieuwe economie vraagt om nieuwe concepten dus ook om een andere manier van denken vanuit de gemeente. Juist door flexibele bestemming ontstaat er ruimte voor nieuwe concepten en mengformules die voorheen onmogelijk waren. Dat is goed voor ondernemers en dus ook voor de werkgelegenheid.”

In de regel behoren Amsterdamse winkels en horeca gelegenheden tot het Midden –en Kleinbedrijf (MKB). Gezamenlijk zorgt het MKB voor 65% van de werkgelegenheid in Amsterdam. Met recht kan men stellen dat het Midden en Kleinbedrijf de banenmotor van de stad is.

Hieronder het artikel in NRC en op AT5.

NRC

 

At5 winkelsstraatje

Geef een reactie