VVD schrapt vestigingsvoorwaarde dansgezelschap in Felix Meritis

Op voorspraak van de VVD wordt afgezien van de voorwaarde een dansgezelschap te huisvesten in het pand van Felix Meritis op de Keizersgracht. Marja Ruigrok: “De VVD heeft niks tegen dansers maar is ook voor gelijk speelveld en ongesubsidieerd cultureel ondernemerschap. Daarom is het goed dat alle partijen die een degelijk businessplan hebben dat past bij de bestemming van het pand, nu in aanmerking komen voor de aankoop van Felix Meritis. Op basis van de ingediende plannen wordt cultureel zowel als financieel afgewogen wat de beste deal is.”

De gemeente staat met een bedrag van 2,8 miljoen euro garant voor de financiering van het pand Felix Meritis aan de Keizersgracht. Omdat de organisatie die Felix Meritis runt failliet is, wil het stadsbestuur het gebouw  kopen om het vervolgens door te verkopen. Op deze ongeplande transactie wordt naar verwachting een verlies geleden dat alleen maar groter zou zijn geworden door de huisvesting van gesubsidieerde repetitieruimtes. “Door verkoop aan een commerciële partij wordt verliezen tot een minimum beperkt en zal het voortbestaan van Felix Meritis ook voor toekomstige generaties worden gewaarborgd”, aldus Ruigrok.

Marja Ruigrok: “Waarom zoveel geld investeren in een pand dat eigenlijk ongeschikt is als er overal in Amsterdam geschikte repetitieruimte voor dansers is? Wij kunnen pas instemmen met de plannen van het College wanneer de huisvestingsvoorwaarde van een dansgezelschap uit de voordracht is geschrapt.”

Geef een reactie