Ondernemers kopje onder door handhavingsgolf binnenstad

Update: Naar aanleiding van de vragen van Marja Ruigrok gaat wethouder Ollongren het gesprek aan met de bestuurscommissies om te kijken of er een mentaliteitsverandering mogelijk is waarbij wordt gekeken naar mogelijkheden in plaats van beperkingen. Burgemeester Van der Laan gaat verder met het uitzetten van de bonus malus regeling voor horeca ondernemers en de inpassing van een oplossingsgerichte aanpak op het gebied van handhaving.

De VVD-fractie is bijzonder trots op het akkoord dat is gesloten met D66 en SP. De passage over een brigade die bedrijven en ondernemers die verstrikt dreigen te raken in Amsterdamse bureaucratie en regelgeving helpt, is veelbelovend. Ook de voornemens om regeldruk te verlagen, ruimte te creëren voor mengformules en een betere –eerlijkere- klachtenregistratie voor horeca klinken ons als muziek in de oren. De dagelijkse werkelijkheid voor veel ondernemers in de binnenstad klinkt helaas minder mooi. Fractievoorzitter Marja Ruigrok: “Wij hebben de afgelopen weken diverse klachten ontvangen van ondernemers die kopje onder dreigen te gaan door de handhavingsgolf die stadsdeel Centrum overspoelt. De VVD wil van het stadsbestuur weten hoe de voornemens om ondernemers te helpen en de dienstverlening te faciliteren omgezet gaan worden in realiteit.”

 • In de Jordaan lijkt een wijnbar de dupe te worden van overmatige handhaving omdat een kleine groep buurtbewoners bij de minste tekenen van overlast een klacht indient.
 • Een tapasrestaurant gevestigd in twee naast elkaar gelegen panden in de Willemstraat  moet waarschijnlijk zijn deuren sluiten omdat stadsdeel Centrum geen voorstander van mengformules is. Hierdoor mag niet meer worden gekookt in het pand waar de keuken in is gevestigd omdat daar een winkelbestemming op zit.
 • IJssalon Monte Pelmo, reeds eerder het doelwit van handhavingsdrift, mag nu als mede alle andere ondernemers in de straat, geen stoelen, bankjes of zelfs maar een prullenbak op straat plaatsen omdat hierdoor te weinig loopruimte zou zijn. De bloembakken die door het stadsdeel zelf op de stoep zijn geplaatst en die ook te weinig loopruimte bieden, hoeven overigens niet aan deze eisen te voldoen.

Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 25 juni zal Marja Ruigrok de volgende vragen aan het College stellen:

 1. Kan het College aangeven of bij klachtenregistratie over horeca ook wordt gekeken wie de klacht indient? Worden notoire klagers geregistreerd, wordt dit ook meegenomen in de wijze waarop wordt gehandhaafd?
 2. Wat zijn volgens het College de mogelijkheden om positieve feedback van buurtbewoners naar ondernemers toe te registeren?
 3. Wat zijn momenteel de mogelijkheden op het vlak van mengformules in stadsdeel Centrum? Welke ruimte ziet het college op het gebied van mengformules in de toekomst?
 4. Kan het College aangeven wat de bezwaren zijn van stadsdeel Centrum om te koken in een pand waar voorheen een traiteur was gevestigd en waar dus in het verleden hoogstwaarschijnlijk ook (probleemloos) werd gekookt?
 5. Wat zijn volgens het College de mogelijkheden voor ondernemers in de dwarsstraten om hun bankjes en prullenbakken op de stoep te behouden?
 6. Is het College bereid om met het dagelijks bestuur van stadsdeel Centrum in gesprek te gaan over de wijze waarop en de mate waarin wordt gehandhaafd?

 

 1. AT5 regelzucht
  Telegraaf Monte Pelmo

Metro Monte Pelmo

Geef een reactie