Op voorstel VVD en PvdO meer begeleiding en coaching startende ondernemers creatieve industrie

Het VVD/PvdO-voorstel om de kansen voor startende ondernemers in de creatieve industrie door middel van begeleiding en coaching te vergroten, is tijdens de raadsvergadering aangenomen. Woordvoerder Economische Zaken Marja Ruigrok: “In veel gevallen zijn creatieve talenten vooral met hun talent bezig en minder met het ondernemerschap. Door deze doelgroep te koppelen aan gevestigde ondernemers en andere succesvolle organisaties, wordt hun talent optimaal benut.” 

Verder wordt de komende jaren meer gemeentelijk vastgoed dat tijdelijk leeg staat betrokken bij het huidige broedplaatsenbeleid zodat ook startende bedrijven uit de creatieve industrie hier gebruik van kunnen maken. “Door het huidige aanbod van leegstaande panden die niet direct verkoopbaar zijn beter te gebruiken, kunnen we startende ondernemers bereiken zonder extra kosten te maken. Zodoende wordt de creatieve industrie in Amsterdam verder gefaciliteerd en gestimuleerd”, aldus Ruigrok.

Geef een reactie