Gemeenteraad als raad van commissarissen

De gemeenteraad moet een soortgelijke rol spelen als de raad van commissarissen bij een groot bedrijf. Dit zegt VVD gemeenteraadslid Marja Ruigrok, tevens onderneemster (directeur van Ruigrok|Netpanel) in het  boek “De gemeenteraad heeft geen toekomst”.

Ruigrok pleit dan ook voor een andere rolverdeling tussen het college van B&W en de raad: “Zo’n raad van commissarissen die zegt: Hoor eens even, wat ben jij daar aan het doen? Dat is een prima rol. Voor de buitenwereld is de directie de baas, het college van B&W dus, en niet de raad van commissarissen. En nogmaals, zo hoort het ook”. Ze denkt dat deze rol beter past bij de praktijk.

Gemeenteraad de baas

“Op de website van de gemeente Amsterdam staat het zo mooi: De gemeenteraad is de baas. Als ik dat lees, moet ik telkens weer lachen. Het kan zo zijn, maar zo voelt het niet hoor”. Ruigrok bepleit een andere rolverdeling vergelijkbaar met de rol die de raad van commissarissen heeft tegenover de raad van bestuur in grote bedrijven: “Dat is een prima rol. Die geeft genoeg ruimte om dingen in beweging te zetten. Wij zullen die wethouders dus zo af en toe aan hun oren trekken: Luister eens, jullie zouden dit toch? Hoe zit het daar? Is het al af? Wat kost het? Dat soort vragen. Dan oefen je invloed uit”, aldus Marja Ruigrok.

Aanvulling:

Ik ontkracht niet de raad, die heeft uiteindelijk de zeggenschap. De vraag is of de raad ook op de stoel van het Dagelijks Bestuur moet gaan zitten. Ik vind van niet. Wij moeten kaderscheppend en controlerend zijn.

Klik hier en hier voor meer informatie.

Geef een reactie