Wie zaait zal oogsten

Het begin van het jaar is blijkbaar een goede tijd voor het maken en uitrollen van plannen. In februari 2011 diende ik een initiatiefvoorstel in om Amsterdam als Goed Doel neer te zetten.

Een fonds waar bewoners met plannen worden gekoppeld aan lokale financiers.  En een manier om via nalatenschap en giften een bijdrage te leveren aan je buurt. In februari vorig jaar was ik bij de aftrap van het Fonds voor Oost en vandaag werd ik bijgepraat over de uitrol van dit fonds.


Het Fonds voor Oost staat en kan gezien worden als een blauwdruk voor andere stadsdelen en andere gemeenten die het verschil willen maken met buurtinitiatieven. Vorig jaar zijn 16 projecten uitgerold met geld van Ymere, het Prins Berhard Cultuurfonds, het AFK en particuliere donaties. Zo zijn er bijvoorbeeld tuinen van bewoners met een schizofrene aandoening opgeknapt, zijn er verhalen over de markt verteld (uitkramen op de Dappermarkt), zijn er dieren zichtbaar geworden in het Diemerpark en heeft het bankjescollectief meegedaan.
Stuk voor stuk projecten die impact voor de buurt hebben en die door de buurt zelf worden beoordeeld door middel van een buurtcomité, door buurtbewoners worden opgezet en samen met buurtbewoners worden uitgevoerd. En dat alles in de vorm van een zelfstandig fonds.
Het duurt even, maar dan heb je ook wat! Ik ben er trots op dat mijn voorstel zo concreet is geworden en ik hoop op een uitrol door de stad.

Geef een reactie