Vrije openingstijden

Soms duurt het even, maar dan heb je ook wat! In 2010 diende ik mijn allereerste initiatiefvoorstel in. Een verzoek aan het college om de regelgeving en de toegankelijkheid daartoe te verbeteren. Ondertussen is er wel het een en ander gebeurd. Maar nu worden er echt stappen gezet! Het is nu voor winkeliers mogelijk om een aantal keren zelf te bepalen hoe laat ze dicht gaan. Voor horeca hebben we al 12 verlaatjes en 24-uurshoreca, dus het gaat de goede kant op met die bruisende stad!

In 2010 vroeg ik al om een vereenvoudiging van de regelgeving. Daar zijn onder andere de verlaatjes voor de horeca en een pilot voor vrije winkelsluitingstijden uit voortgekomen. Ik schreef daar een blog ”hakken by night in de PC” over. Helaas was de vraagstelling voor de pilot niet helemaal scherp. Op de vraag ”wil je 24 uur per dag open?” geeft niemand positief antwoord. Op de vraag ”wil je zelf besluiten wanneer je dicht gaat?” krijg je al veel meer enthousiaste reacties. De uitslag van de pilot was voor de vorige wethouder reden om geen verruiming toe te staan ”er is geen behoefte, dus we houden het verbod”. In mijn ogen niet bepaald een liberale opvatting. Je kan ook zeggen: ”Er lijkt nog weinig behoefte, dus waarom een verbod handhaven?”. Afijn, vrije openingstijden dus, met de nadruk op vrij. 

En nu ligt er een reactie van onze nieuwe wethouder. En dit zijn mooie verbeteringen voor winkeliers, bewoners en bezoekers:

  • Elke winkelier kan nu al zonder extra aanvraag tot 22:00 uur open als hij/zij wil
  • We gaan over van een uitgebreide aanvraag naar een simpele meldingsplicht. De winkelier geeft drie weken vooraf aan dat hij/zij langer open wil. Bijvoorbeeld omdat er 24 uur in het stadsdeel is, of museumnacht, of een buurtfeest of een happening om de hoek. De bestuurscommissie geeft binnen een week aan of het mag en klaar is Kees.
  • Omdat hiervoor de verordening moet worden aangepast, wordt er nu voor een tussenvorm gekozen. Je vraagt in 1 keer 5 zogenaamde verlaatjes aan (voor de prijs van 1, dat zal de winkelier aanspreken ;-). De kosten zijn 55 euro.

Goed nieuws voor iedereen die ook ’s nachts op hakkenjacht wil 😉

Een meerderheid van de gemeenteraad is enthousiast over de uitwerking van de motie en dus gaan we snel aan de slag! met de uitwerking van het college”

Geef een reactie