Meer mogelijkheden voor markten

Afgelopen week zijn door de Gemeenteraad de uitgangspunten voor een wijziging van de Verordening op de Straathandel vastgesteld. Mede op basis van het voorstel van VVD-gemeenteraadslid Marja Ruigrok om de Markt meer aan de markt over te laten, zijn er concrete aanpassingen doorgevoerd: meer invloed voor marktkooplieden, ruimte in de regelgeving (minder administratieve rompslomp) en mogelijkheden voor verzelfstandigde markten.

Wat de VVD betreft is Amsterdam dé marktstad van Nederland. Daarvoor is het noodzakelijk dat  de Amsterdamse markten meegaan met hun tijd en inspelen op de behoeften van zowel marktbezoekers als ondernemers. Marja Ruigrok: “De opmars van biologische markten en relatief kleinschalige projecten waar het aanbod bestaat uit kwalitatief hoogwaardige producten tonen aan dat marktbeleving in plaats van ‘koopjes’ steeds belangrijker wordt. Marktkooplieden beseffen steeds meer dat zij moeten professionaliseren en willen daarom investeren in de toekomst van hun bedrijf.”

De eerste stap naar een verordening die recht doet aan recente ontwikkelingen op markten en die meer ruimte biedt aan ondernemers om te ondernemen, is nu gezet. Het duurt echter minstens enkele maanden voordat de wijziging van de verordening een feit is. Daarom diende de VVD samen met GroenLinks een voorstel in om op korte termijn kunstmarkten, boekenmarkten, maar ook ‘gewone’ markten te laten organiseren door private partijen. Ruigrok: “Hiermee bieden wij ondernemers en bewoners versneld een kans om met nieuwe initiatieven te komen. De ervaringen die de komende tijd met privaat georganiseerde markten worden opgedaan, kunnen vervolgens worden meegenomen bij de definitieve wijziging van de Verordening op de Straathandel.”

VVD Zuid is blij met de ontwikkelingen. Rosalien van Dolder, raadslid VVD Amsterdam Zuid: “We zijn heel blij met deze vereenvoudiging en uniformering van de regels voor markten. De VVD faciliteert graag buurtinitiatieven zoals de Zuidermarkt. We zien ook kansen voor de Albert Cuypmarkt. Ik kijk uit naar de gezamenlijke initiatieven van bewoners en ondernemers!”

Geef een reactie