1012 een prachtig gebied

Gisteren was het een gedenkwaardige avond. Een grote stoet protesterende sekswerkers van de wallen gaf haar mening over de plannen voor 1012 die we in de commissie AZ bespraken. Hieronder een samenvatting van de inzet van de VVD in dit dossier.

Goed om te zien dat alle betrokkenen gehoord zijn in de herijking van het 1012 beleid. Het is nu aan de gemeenteraad om een richting uit te zetten voor het vervolg. In het coalitieakkoord hebben we afgesproken minder geld aan het opkopen van ramen uit te geven. Gisteravond hebben de SP, D66 en de VVD deze wens verder invulling gegeven. Voor de VVD staat de aanpak van misstanden in combinatie met de leefbaarheid van het gebied voorop. Om dit te bereiken zijn er veel instrumenten ingezet. Ook voor mijn voorganger, Marijn Ornstein, was het doel altijd leidend en heeft de VVD het opkopen van ramen nooit als doel op zich gezien. De VVD steunt het project en heeft dit altijd gedaan. Marijn heeft ook altijd duidelijk aangegeven dat het project gefaseerd uitgevoerd moest worden en dat er steeds gekeken moest worden naar de doelmatigheid van de inzet van de instrumenten.

De herrijking is het moment om te kijken naar deze doelmatigheid. Ik heb zelf op de wallen gewoond en er 9 jaar met mijn bedrijf gezeten. Ik heb zelf ervaren hoe mooi het gebied in de afgelopen jaren is geworden. Er wordt nu geklaagd over de ”verkazing” van de buurt (veel toeristisch aanbod), maar het is natuurlijk niet te vergelijken met 25 jaar geleden. Het is een schitterend gebied geworden, waar natuurlijk nog steeds focus op veiligheid en leefbaarheid moet zijn. Wat ons betreft mag het ook schoner en mogen de weggehaalde prullenbakken weer terug.

Ik heb de burgemeester gevraagd naar een overzicht van instrumenten en middelen die erbij gekomen zijn sinds het rapport van Van Traa ”Grenzen aan de Handhaving”, wat aanleiding was voor het project. Feit is dat zowel de leefbaarheid als de veiligheid zijn verbeterd. Maar het moet nog altijd beter, maar welke instrumenten gaan we daar voor inzetten? Wat de VVD betreft zo min mogelijk ramenaankoop en zoveel mogelijk instrumenten die effectief zijn op het verbeteren van het gebied. We kunnen inzetten op het aanpakken van malafide ondernemers, we moeten verder met de opsporing van misstanden en we kunnen de samenwerking in de buurt nog verder stimuleren. Wat ons betreft komt er in de INC naast het beheer van stenen ook sociaal beheer.

De eerste stap is gisteren gezet. Het is nu wachten op de consequenties van de uitwerking van de scenario’s die de coalitie heeft gevraagd. Pas als we voldoende inzicht hebben, kunnen we heldere keuzes maken voor het vervolg. Wat ons betreft dus vol op de aanpak van misstanden en het verbeteren van de leefbaarheid met zo min mogelijk aankopen van ramen.

Geef een reactie