“Keep on rocking in the freezones”

Vandaag bespraken we het plan van aanpak voor de freezones in winkelstraten dat een directe uitwerking is van mijn eerdere plannen voor freezones horeca en winkelstraten.

Ik ben bijzonder blij met de toezeggingen en antwoorden van de wethouder op een aantal vragen:

• De wethouder beaamt dat ze graag wil dat freezones een succes worden en een voorbeeld voor de rest van Nederland

• Als delen van experiment in de freezones werken, dan stadsbreed uitrollen. Als het niet werkt, dan niet. Zo ontstaat er gelijk speelveld binnen en buiten de freezones

• Mijn suggestie van de “zorgplicht” wordt meegenomen in de opties voor freezones (bij hinder aanvullende eis bij overlast zonder extra regelgeving)

• Zoeken naar instrumenten die passen bij tijdelijke aanpak (bv flitsvergunning voor horeca die al door de Bibob is of met tijdelijke vergunningen zodat we toch tijdelijk flexibel kunnen bestemmen, een cafépand kan winkel worden en andersom

• Ruimte voor pop-up concepten en mengformules

• Samen met landelijke overheid op zoek naar de rek in de drank- en horecawet

Ik kan niet wachten! Let’s roll……

https://www.amsterdam.nl/ondernemen/freezone/

Geef een reactie