Laat de vrolijke Ruigrok met haar rokje zwaaien en alles is oké

Zoals vrouwen bij het krieken van de eerste zomerse dag hun rokjes uit de kast trekken, zo trokken de spindoctoren van de oppositie donderdag alles uit de kast om negatief te reageren op de bezuinigingsronde van het stadsbestuur. De PvdA was ‘verbijsterd’ en GroenLinks vreesde voor het lot van ‘kwetsbare Amsterdammers’.

Slaapverwekkend voorspelbaar, maar je moet toch wat als je af en toe in de media wilt verschijnen. Om te kijken hoe vaak dat de Amsterdamse fractievoorzitters lukt, bij dezen een kleine steekproef in Het Parool, De Telegraaf, De Volkskrant, NRC Handelsblad, NRC.Next en Trouw van het afgelopen jaar. Deze leert dat Daniël Peters van de SP het er het slechtst vanaf brengt. Slechts in 27 artikelen komt zijn naam naar boven.

Marjolein Moorman, fractievoorzitter van de PvdA, doet het gezien de grootte van haar partij (10 zetels) niet al te best. Slechts 56 artikelen, spindoctor ten spijt.

Onbetwist het meest mediageniek is D66-leider Jan Paternotte. 116 artikelen maar liefst. Een hele prestatie, al moet hierbij wel worden aangetekend dat Paternotte toen hij nog jong en twintiger was een poging heeft gedaan om journalist te worden en dus weet hoe hij de persmuskiet in zijn net lokt.

Ook Rutger Groot Wassink van GroenLinks weet het journaille te vinden. Afgezet tegen zijn zetelaantal scoort hij het met 64 artikelen zelfs beter dan Paternotte, iets wat hem ongetwijfeld doet grijnzen.

Maar het meest opmerkelijk is de score van Marja Ruigrok, succesvol ondernemer op de eerste plaats, stijlicoon op de tweede plaats en fractievoorzitter van de VVD op de derde plaats. Politiek an sich interesseert Ruigrok namelijk geen bal. Of zoals in de Stopera wordt gefluisterd: politiek is voor La Ruigrok niet meer dan een accessoire. Toch duikt ze op in 53 artikelen, ongetwijfeld dankzij haar charme en haar gigantische netwerk.

Ruigrok zit in de politiek voor de ondernemers. En dus moet de stad veranderen in een freezone, waar ondernemers ongehinderd door regels hun goddelijke gang kunnen gaan. En aangezien ondernemers in Ruigroks visie allemaal leuke, gezellige mensen zijn, die alleen een slecht humeur krijgen van de ambtenarij, lijkt zij het nauwelijks te begrijpen als er weerstand is tegen haar enthousiaste plannetjes. Zo’n leuke horeca-ondernemer zal alle overlast voor de buurt immers vanzelfsprekend voorkomen.

Ondertussen gaat het roddelcircuit van de Stopera aan haar voorbij. De intriges van Groot Wassink, het geaarzel van Peters en de koude oorlog tussen PvdA en D66 houden haar een stuk minder bezig dan het samenstellen van haar kleurrijke outfits. Hoewel dit ertoe leidt dat Ruigrok de helft van de tijd geen idee heeft wat er speelt, maakt het haar de ideale bliksemafleider. Is er wrevel in het fractievoorzittersoverleg? Laat de vrolijke, politiek ongevoelige Ruigrok met haar rokje zwaaien en alles is weer oké.

Ruigrok laat haar partijgenoten vrij en lijkt ze weinig ambitie te hebben VVD-voorman en wethouder Van der Burg van zijn troon te stoten. Geen wonder dus dat Ruigrok (en niet Daniël van der Ree) fractievoorzitter werd. Zo wordt de combinatie van flair en politieke onnozelheid beloond.
En dat kan opnieuw gebeuren. Het wethouderschap ging juni vorig jaar nog aan Ruigroks neus voorbij. Gewogen en te licht bevonden. Maar wie weet, is het op een dag in 2018 Ruigrokjesdag.

Geef een reactie