Een investeerder met impact

Er is een investeerder gevonden voor ‘Eigen Raam’, een initiatief dat sekswerkers de mogelijkheid geeft om zelfstandig te werken. De VVD is hier blij mee omdat zij zich van het begin af aan heeft afgezet tegen de rol van de gemeente als mogelijke eigenaar. Lees hieronder onze visie hierop.

Toen bekend werd dat de gemeente een actieve rol wilde vervullen bij Eiegn Raam, doopten de media dit al snel om tot het ‘Gemeentebordeel’. De VVD vindt zelfredzaamheid en keuzevrijheid essentieel voor iedereen en dus ook voor prostituees. Iedere sekswerker heeft het recht om “ja” te zeggen tegen het oudste beroep ter wereld, zoals ook elke sekswerker het recht moet hebben om “nee” te zeggen. Het prostitutiebeleid en Project 1012 zijn gericht op het wegnemen van misstanden en het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in het gebied.

De intentie van het Amsterdamse stadsbestuur om de positie van sekswerkers te versterken en misstanden zoals mensenhandel, uitbuiting en slechte werkomstandigheden te bestrijden zijn ronduit nobeL, maar de rol die de gemeente hier volgens meerdere partijen in zou moeten spelen, is dubbeL. Hoe kan de gemeente misstanden in deze sector tegengaan wanneer zij zelf een commercieel belang heeft? Juist voor sekswerkers is een onafhankelijke overheid van belang. Zodra de Amsterdamse Stedemaagd de rol van madam op zich neemt, verdwijnt deze onafhankelijkheid.

Het aankopen van panden om deze vervolgens te verhuren als bordeel is geen taak voor Amsterdam en staat haaks op het voornemen om meer gemeentelijk vastgoed af te stoten. Vanaf de start van ‘Eigen Raam’heeft de VVD er dan ook op gehamerd dat alles uit de kast moet worden getrokken om maatschappelijk betrokken investeerders te vinden die dit project willen financieren. Te vaak is de kniereflex om de overheid dit soort investeringen zelf te laten invullen omdat men bang is fout geld aan te trekken of omdat men ervan uit gaat dat niemand interesse heeft. Deze redenering getuigt van gemakzucht en gaat voorbij aan de zelfredzaamheid en vindingrijkheid van de initiatiefnemers van ‘Eigen Raam’ evenal aan de bedoelingen van externe investeerders.

De VVD pleit ervoor het project ‘Eigen Raam’  zoveel mogelijk te laten financieren vanuit de samenleving. Ondernemers en investeerders die zich betrokken voelen bij de maatschappij kunnen met eigen geld een positieve rol vervullen om dit project van de grond te krijgen.

Steeds vaker willen ondernemers en investeerders namelijk het verschil maken. Zo ging een groep ondernemers waaronder ik samen met impact investeerders naar Nepal om lokale ondernemers te coachen. Stuk voor stuk entrepreneurs die in Nepal het verschil willen maken op het vlak van duurzaamheid, vrouwen aan het werk helpen, creëren van banen en het bevorderen van de lokale economie. Terug in Amsterdam kwam ik er al snel achter dat Impact Investment, het investeren in de opschaling van activiteiten die naast financiële ook sociale of milieu winst nastreven, ‘booming’ is. Er zijn verschillende groepen zoals Pymwymic, Rockstart Impact en Mama Cash die zich op deze manier individueel of collectief inzetten voor de samenleving. Juist niet door te doneren maar door te investeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit de meest effectieve manier is om het verschil te maken. Investeringen in lokale ondernemingen leveren duurzame resultaten op. Niet alleen duurzaam op het vlak van milieu, maar vooral ook in de zin van langdurig en doorlopend effectief.

Dat ik niet de enige ben die deze trend ziet, blijkt uit het recent verschenen rapport van Van Lanschot Bankiers dat bijna de helft van onze miljonairs interesse heeft in sociale investeringen. Goed nieuws dus. En goed  dat  ‘Eigen Raam’ zo’n type investeerder heeft weten te vinden.

Marja Ruigrok, Ondernemer en fractievoorzitter VVD Amsterdam

Geef een reactie