Een investeerder met impact

Er is een investeerder gevonden voor ‘Eigen Raam’, een initiatief dat sekswerkers de mogelijkheid geeft om zelfstandig te werken. De VVD is hier blij mee omdat zij zich van het begin af aan heeft afgezet tegen de rol van de gemeente als mogelijke eigenaar. Lees hieronder onze visie hierop.

Toen bekend werd dat de gemeente een actieve rol wilde vervullen bij Eiegn Raam, doopten de media dit al snel om tot¬†het¬†‚ÄėGemeentebordeel‚Äô.¬†De VVD vindt zelfredzaamheid en keuzevrijheid essentieel voor iedereen¬†en dus ook voor prostituees. Iedere¬†sekswerker heeft het recht om ‚Äúja‚Ä̬†te zeggen tegen¬†het oudste¬†beroep¬†ter wereld,¬†zoals ook elke sekswerker¬†het recht moet hebben om ‚Äúnee‚Ä̬†te zeggen. Het prostitutiebeleid en Project 1012 zijn¬†gericht op het wegnemen van misstanden en het verhogen van de veiligheid en leefbaarheid in het¬†gebied.

De intentie van het Amsterdamse stadsbestuur om de positie van sekswerkers te versterken en misstanden zoals mensenhandel, uitbuiting en slechte werkomstandigheden te bestrijden zijn ronduit nobeL, maar de rol die de gemeente hier volgens meerdere partijen in zou moeten spelen, is dubbeL. Hoe kan de gemeente misstanden in deze sector tegengaan wanneer zij zelf een commercieel belang heeft? Juist voor sekswerkers is een onafhankelijke overheid van belang. Zodra de Amsterdamse Stedemaagd de rol van madam op zich neemt, verdwijnt deze onafhankelijkheid.

Het¬†aankopen¬†van panden om¬†deze¬†vervolgens te verhuren als bordeel¬†is geen taak voor¬†Amsterdam¬†en staat haaks op het voornemen om meer gemeentelijk vastgoed af te stoten. Vanaf¬†de start van¬†‚ÄėEigen Raam‚Äôheeft de VVD er dan ook op gehamerd dat alles uit de kast moet worden getrokken¬†om maatschappelijk betrokken investeerders¬†te vinden die dit project¬†willen financieren.¬†Te vaak is¬†de kniereflex¬†om¬†de¬†overheid¬†dit soort investeringen zelf te laten invullen omdat men bang is fout geld aan te trekken of¬†omdat men ervan uit gaat dat¬†niemand interesse heeft. Deze redenering getuigt van gemakzucht en gaat voorbij aan¬†de zelfredzaamheid en vindingrijkheid van de initiatiefnemers van ‚ÄėEigen Raam‚Äô¬†evenal aan¬†de bedoelingen van externe investeerders.

De¬†VVD pleit ervoor het project ‚ÄėEigen Raam‚Äô ¬†zoveel mogelijk te laten financieren vanuit de samenleving. Ondernemers en investeerders die zich betrokken voelen bij de maatschappij kunnen met¬†eigen geld¬†een positieve rol vervullen om dit project van de grond te krijgen.

Steeds vaker willen¬†ondernemers¬†en investeerders¬†namelijk¬†het verschil maken. Zo ging een groep ondernemers waaronder ik samen met impact investeerders¬†naar Nepal om¬†lokale ondernemers¬†te¬†coachen. Stuk voor stuk¬†entrepreneurs¬†die¬†in Nepal het verschil¬†willen¬†maken op het vlak van¬†duurzaamheid, vrouwen aan het werk helpen, cre√ęren¬†van banen¬†en het bevorderen van de lokale economie.¬†Terug in Amsterdam kwam ik er¬†al snel¬†achter dat¬†Impact¬†Investment,¬†het investeren in de opschaling¬†van¬†activiteiten die¬†naast¬†financi√ęle ook sociale of milieu winst nastreven, ‚Äėbooming‚Äô¬†is.¬†Er zijn verschillende groepen¬†zoals¬†Pymwymic,¬†Rockstart Impact en Mama Cash¬†die zich op deze manier individueel of collectief¬†inzetten voor de samenleving. Juist niet¬†door te doneren maar¬†door te investeren. Ik ben ervan overtuigd dat dit¬†de meest effectieve manier is¬†om het verschil te maken. Investeringen¬†in lokale ondernemingen¬†leveren duurzame resultaten op. Niet alleen¬†duurzaam op het vlak van milieu,¬†maar vooral ook in de zin van langdurig en¬†doorlopend effectief.

Dat¬†ik niet de enige ben die deze trend ziet,¬†blijkt uit¬†het¬†recent¬†verschenen¬†rapport van¬†Van¬†Lanschot¬†Bankiers¬†dat¬†bijna de helft van onze miljonairs interesse¬†heeft¬†in sociale¬†investeringen. Goed nieuws dus.¬†En goed ¬†dat ¬†‚ÄėEigen Raam‚Äô zo’n type investeerder heeft weten te vinden.

Marja Ruigrok, Ondernemer en fractievoorzitter VVD Amsterdam

Geef een reactie