Stedenband Amsterdam, Tel Aviv en Ramallah

Fractievoorzitter Marja Ruigrok sprak tijdens de raadsvergadering van 1 juli 2015 over de stedenband Amsterdam, Tel Aviv en Ramallah:

“In Amsterdam verbeelden we ons heel wat. Om te beginnen verbeelden we ons maar wat graag dat we het centrum van het universum zijn. Maar we verbeelden ons ook dat we veel beter dan de Tweede Kamer in staat zijn om internationale onderwerpen te bespreken in de Amsterdamse gemeenteraad. We verbeelden ons nog veel meer…..

De Amsterdamse VVD verbeeldt zich niet een verschil te kunnen maken in een groot conflict. Een internationaal conflict tussen landen, een slepend conflict dat doorsijpelt tot in de kleinste haarvaten.

We verbeelden ons WEL dat we interactie aan kunnen gaan met mensen, bewoners van steden. We verbeelden ons WEL dat we kunnen samenwerken, kunnen leren van elkaar en elkaar kunnen inspireren. Als stedelingen onderling.

Voor de Amsterdamse VVD staat wederkerigheid in een samenwerking tussen mensen en steden centraal. We hebben ons altijd uitgesproken voor een samenwerking met Tel Aviv. En na de antwoorden op vragen die we stelden, zien we ook mogelijkheden voor samenwerking met Ramallah. Samenwerking op het gebied van technologie, ICT, start-ups, LHBT, cultuur, onderwijs.

Kortom, we zien voldoende aanknopingspunten om samenwerking tussen de bewoners van Tel Aviv, Ramallah en Amsterdam aan te gaan. Hier doen we allemaal ons voordeel mee en openen we tegelijkertijd de dialoog. Zonder samenwerking geen dialoog. Zonder dialoog geen wederkerigheid.

Wij steunen dan ook de voordracht van de BM om samen met Neelie Kroes en de wethouder Economische Zaken een bezoek te brengen aan beide steden om de samenwerking verder te verkennen en vorm te geven.

We hebben nog enkele vragen voor de BM:

  • Krijgen we na het bezoek nog een nadere uitwerking van wederkerigheid met Tel Aviv en Ramallah?
  • De stad Keulen heeft een stedenband met Tel Aviv (en Betlehem), waarschijnlijk hebben nog wel meer steden een band met Tel Aviv.  Is de BM bereid om met die steden in gesprek te gaan om zo ervaringen uit te wisselen om de toekomstige samenwerking te optimaliseren?
  • Ten slotte: Kunnen we in het kader van de samenwerking ook een signaal geven naar Istanbul waar de Gay Pride bruut uiteen gedreven werd? Is het mogelijk volgend jaar met een grotere delegatie waaronder vertegenwoordiging van het college de Gay Pride bij te wonen”

Geef een reactie