Meer geld voor schoner en veiliger Amsterdam

De VVD zorgt samen met D66 en SP voor ruim €3 miljoen extra voor een schoner en veiliger Amsterdam. “Amsterdam wordt drukker en dat zorgt voor meer rommel en onveiligheid op straat. Wij willen extra geld voor een schonere en veiligere stad, boven op het geld wat er al is. Het is echt nodig, zoals Amsterdammers zelf op straat ervaren”, aldus Ruigrok.

De balans in de stad moet worden hersteld om recht te doen aan de legitieme zorgen van Amsterdammers. Daartoe wil de VVD samen met D66 en SP drie acties inzetten om Amsterdam opnieuw een stap schoner en veiliger te maken.

Er komt €1,2 miljoen extra voor een schonere stad, door flexibel en op basis van meldingen schoon te maken op plekken waar de nood het hoogst is. Daarnaast komt er in €1 miljoen beschikbaar voor het harder aanpakken van onveilige situaties, straatintimidatie en geweld op straat. Tenslotte komt er €1 miljoen beschikbaar voor meer handhavingscapaciteit om overlast door onder meer zwerfvuil en verkeerd aangeboden afval beter te lijf te kunnen gaan.
Marja Ruigrok: “Amsterdammers moeten weer grip krijgen op Amsterdam. Daar hoort bij dat meldingen snel worden opgevolgd en dat er zichtbaar resultaat is op die plekken waar de nood het hoogst is. Daardoor kan Amsterdam die mooie en leefbare stad blijven waar wij allemaal zo dol op zijn.”
Tot tevredenheid van de VVD komt er ook €1,2 miljoen beschikbaar voor het plaatsen van 300 extra watertappunten in de stad. VVD-raadslid Marianne Poot heeft hiervoor een voorstel gedaan.

Geef een reactie