Het grote kunstdebat

Parool 13 maart 2018, DOOR: JAN PIETER EKKER EN MAARTEN MOLL

De zaal, vol vertegenwoordigers en medewerkers van culturele instellingen, applaudisseerde luid bij zijn gloedvolle betoog. De mensen die Amsterdam zijn unieke karakter geven, de kunstenaars, moeten eindelijk eens loon naar werken krijgen en de kunst- en cultuursector moet eens serieus genomen worden, vlamde hij. “Spreek met de makers !”

Broedplaatsen
Clairy Polak presenteerde vervolgens, aan de hand van zeven stellingen, het debat tussen afgevaardigden van D66, SP, VVD, PvdA, GroenLinks, CDA, PvdD, FvD en Bij1. De stellingen werden ‘gepitcht’ door kunstenaars en mensen uit het veld. Het ging onder meer over fatsoenlijke beloning, betaalbare broedplaatsen, cultuureducatie en een stadsbouwmeester. En over het verhogen van het cultuurbudget, nu 160 miljoen euro. Op dat laatste punt liepen de meningen het meest uiteen. De VVD (Marja Ruigrok) was tegen verhoging, CDA (Diederik Boomsma) en FvD (Annabel Nanninga) spraken zich niet uit, PvdA (Marjolein Moorman) en de andere partijen waren voor.  D66 (Simone Kukenheim) zei onomwonden dat haar partij 25 miljoen euro extra zal vrijmaken.

Alle partijen waren erg voor de stimulering van kunsteducatie op en buiten de scholen

Op de vrij gezapig verlopende avond pleitte de SP (Nicole Temmink) voor buurtreferenda, GroenLinks (Zeeger Ernsting) voor herstel van autonomie van de stadsdelen wat betreft de verdeling van kunst- en cultuurgelden, was Bij1 (Jazie Veldhuyzen) voor afschaffing van het kraakverbod om broedplaatsen te laten ontstaan en hield FvD erg van cultuur, maar niet van het ’totaal doorgeslagen I Amsterdam Citymarketinggedoe’. Allen waren erg voor de stimulering van kunsteducatie op en buiten de scholen.  Sowieso waren de partijen het op grote lijnen met elkaar eens op deze door de Amsterdamse Kunstraad, het Amsterdams Fonds voor de Kunst en de Amsterdamse Culturele Instellingen georganiseerde avond.

Stadsbouwmeester
Annet Lekkerkerker (directeur Holland Festival en voorzitter ACI) concludeerde dan ook tevreden dat er een meerderheid was voor veel zaken: meer geld naar kunst en cultuur, betere betaling van kunstenaars, cultuurbudgetten terug naar de stadsdelen, stoppen met de verkoop van maatschappelijk vastgoed en het aanstellen van een stadsbouwmeester om de cultuur te laten meedenken over stadsontwikkeling en -uitbreiding.
“We kunnen met een gerust hart aan de borrel!”

Lees hier ook het verslag op de site van de Amsterdamse Kunstraad “En het betaalt ook nog eens ruk!”

 

Geef een reactie