Nieuwe wethoudersploeg trappelt van ongeduld

De pers maakt alvast kennis met de nieuwe (kandidaat) wethoudersploeg Haarlemmermeer. Diverse publicaties maken melding van de ambities en de lust om te beginnen!

Lees hier het artikel in het Haarlems Dagblad, in HCNieuws, luister naar het begin van ZakendoenMet over mijn kandidatuur als wethouder op BNR, luister de uitzending op MeerRadio of kijk hieronder de opname van NH Nieuws, met als prachtige kopregel:

Nieuwe gemeente Haarlemmermeer wil minder regels en méér bier!’

 

NHNieuws

20.000 woningen
Het college gaat boven alles inzetten op woningbouw. Naast de 5000 woningen die worden gerealiseerd bij het station van Hoofddorp, is het plan om ook verspreid door de hele gemeente in de kleine kernen 20.000 verschillende type huur- en koopwoningen te bouwen.

Omdat nieuwbouw de nodige tijd vergt, biedt het college ook meer ruimte voor nieuwe initiatieven, zoals het plaatsen van tiny houses, of het ombouwen van kantoren, het plaatsen van mantelzorgwoningen of tweede woningen op het erf.

Ook de voorrangsregeling wordt geschrapt voor statushouders. Hiertegen was veel weerstand vanuit de inwoners. De gemeente blijft zorgen voor voldoende woonruimte om statushouders te huisvesten, conform de wettelijke plicht.

Minder regels, meer bier
Met VVD als grootste partij, wordt het lokale ondernemerschap gestimuleerd. Dit betekent: geen onnodige regels die bedrijven belemmeren en ook moet de administratieve lastendruk moet omlaag. Het college wil dat start-ups zich vestigen in de gemeente.

Het college spreekt van ‘economische diversificatie’. Wat dat betekent? “We willen dat we de economische afhankelijkheid van Schiphol iets meer in perspectief gaan zien”, legt HAP-wethouder Ap Reinders (economie & ondernemerschap) uit. “Wat betekent dat we ook bedrijvigheid die níet aan de luchthaven is gerelateerd aan Haarlemmermeer willen binden.”

De 30-jarige VVD-Wethouder Jurgen Nobel (financiën, energietransitie & woningbouw) vindt dat de lokale horeca ook een boost moet krijgen. “Het is hier op zich redelijk gezellig, maar het kan gezelliger. Iets meer bier, iets meer cafés en horeca lijkt mij leuk”, zegt hij.

Veiligheid
Opvallend zijn ook de investeringen in gemeentelijke toezichthouders, de zogeheten BOA’s. Wijkagenten zullen in de toekomst meer door hen worden ondersteund. Ook wordt er ingezet op voorlichting op het gebied van woninginbraken en gewenst gedrag rondom brengparkjes om overlast en criminaliteit terug te dringen.

Groen én festivals
Het groene beleid van de voormalig gemeente Haarlemmerliede wordt voortgezet: dit moet de groene buffer blijven van de Randstad. Er wordt in de nieuwe gemeente Haarlemmermeer ook geïnvesteerd in de aanleg van grootschalig recreatief groen.

Het college ziet ook het belang van het toerisme in de regio en wil dit meer ontplooien. Grote evenementen als Mysteryland en Awakenings zijn welkom. Het plan is om de evenementen te spreiden om overlast tegen te gaan.

Schiphol
Leefbaarheid en groei van de luchthaven moeten in balans zijn, vindt het college. Schiphol is een belangrijke motor van de economie en zorgt voor veel banen. Om de leefbaarheid te verbeteren, wil het college het aantal nachtvluchten verder verminderen en zich in spannen voor stillere en milieuvriendelijkere vliegtuigen.

Stukje uit HCNieuws

De grote onbekende in het nieuwe college is Marja Ruigrok van de VVD. Zij was tot voor kort acht jaar actief in de Amsterdamse gemeenteraad. De beoogde wethouder zei veel zin te hebben in haar nieuwe taak die vooral economische zaken, verkeer en vervoer en kunst en cultuur omvat. Ruigrok zei ook in één van de kleine kernen te willen gaan wonen.

 

Geef een reactie