Het nieuwe gewoon

De Metropoolregio Amsterdam groeit als kool. Wethouder Marja Ruigrok van de gemeente Haarlemmermeer ziet allerlei kansen om die groeiopgave te koppelen aan de ambities op het gebied van innovatie. “Door kantoren en bedrijven zo circulair mogelijk te bouwen, kunnen we een grote sprong maken. Sleutel daartoe is een uitgekiende wisselwerking tussen lokale draagkracht en regionale zeggingsmacht.”

Mijn gemeente gaat zo’n 20.000 woningen bouwen, bijna tien procent van de hele MRA-opgave. Daarvoor hebben we nog de ruimte, maar we willen er wel zuinig mee omgaan. In alles wat we doen op het gebied van bouwen en renoveren nemen we circulariteit als vanzelfsprekendheid mee. Hetzelfde geldt voor maatregelen op het gebied van duurzame energie en besparing. Het is voor ons inmiddels het nieuwe gewoon geworden.”

Met name op het gebied van circulair bouwen heeft Haarlemmermeer de afgelopen jaren van zich laten horen. Landelijk is de gemeente koploper op dit gebied. “Wij ontvangen vaak partijen uit de MRA die met eigen ogen willen zien hoe wij het doen.” Op andere punten leert haar gemeente juist weer van andere MRA-partners. “Zo brengt ieder zijn eigen expertise in en leren we van elkaar.”

Wethouder Marja Ruigrok: “Circulariteit is voor ons het nieuwe gewoon”
Foto: Amaury Miller

Coalition of the willing
Bijkomend voordeel van deze wijze van samenwerken is de overkoepelende kracht die dat geeft. “Als regio staan we natuurlijk veel sterker dan als losse gemeenten en provincies. Gezamenlijk kunnen we een sterk signaal geven richting Den Haag. Juist daarom moeten we inzetten op een uitgekiende wisselwerking tussen lokale draagkracht en regionale zeggingsmacht. Het model dat ik hierbij voor ogen heb is dat van de ‘Coalition of the willing’. Dat betekent dat je afspraken maakt waar je in mee kan gaan, zonder het af te dwingen. Dat is ook mijn wens voor de nieuwe MRA Agenda. Laten we vooral focus houden en pragmatisch aan de slag gaan met waar we dezelfde belangen hebben.”

Benutten inkoopkracht
Recent is de Roadmap Circulair Inkopen en Opdrachtgeverschap gereedgekomen, waar door haar collega-wethouder Ap Reinders een actieve bijdrage aan heeft geleverd. Ruigrok noemt de roadmap één van de belangrijkste MRA-producten van de afgelopen jaren om circulair inkopen een boost te geven. “Ik vind dit echt een mooi voorbeeld van hoe je praktisch met elkaar kunt samenwerken. De MRA-partners kopen samen jaarlijks voor wel vier miljard euro in. Het benutten van die inkoopkracht kan als een magneet naar de markt gaan werken. Die moet hierdoor wel in beweging komen en daar plukt vervolgens het hele land de vruchten van. Maar dat lukt inderdaad alleen indien we er met volle overtuiging gezamenlijk voor gaan.”

Circulaire werklocaties
Persoonlijk wil Ruigrok met name haar mouwen opstropen voor het realiseren van circulaire werklocaties. “Die circulariteit, dat nieuwe gewoon, vind ik zo inspirerend dat ik er zin in krijg om hier mijn schouders onder te zetten.” Veel op dit gebied moet nog worden uitgevonden en juist dat gegeven vindt zij inspirerend. “We zijn echt een gemeente die altijd aan het pionieren is. Dat zit ook echt in de genen van de Haarlemmermeerders. Het droogleggen van het meer heeft zich op allerlei manieren verder ontwikkeld. We zijn eigenlijk een soort levend land waarin we met onze toekomst bezig zijn. Circulariteit is voor mijn gemeente de normaalste zaak van de wereld en ik hoop dat dit binnen niet al te lange tijd voor de hele MRA geldt. Dat we daadwerkelijk bouwen aan een circulaire toekomst.”

Geef een reactie