De Spaarndammerdijk

De Spaarndammerdijk gaat als het aan burgemeester en wethouders ligt op de schop. Het gaat om het gedeelte tussen Zijkanaal C en de Spaarndammerweg/Batterijweg. De werkzaamheden moeten een nieuwe fundering en toplaag opleveren. De kosten bedragen in totaal zo’n vijf miljoen euro. Ongeveer de helft wordt betaald met de opbrengsten van de verkoop van aandelen van Eneco.

Tot op de draad

De aanpassingen zijn hard nodig want de dijk is tot op de draad versleten en daardoor ook verkeersonveilig. Om die reden is de Spaarndammerdijk, die al een zorgenkindje was van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, kort na de fusie met Haarlemmermeer voor al het gemotoriseerde verkeer gesloten. Alleen fietsers, bewoners en leveranciers zijn welkom. 

Varianten 

De gemeente heeft samen met inwoners plannen gemaakt voor de nieuwe inrichting van de dijk. De uitkomst zijn twee varianten die aan de gemeenteraad worden voorgelegd. In het raadsvoorstel maken burgemeester en wethouders duidelijk welke bij hen favoriet is.

Het dijkvak behoudt in deze variant de huidige breedte van 4,5 meter en de maximumsnelheid blijft 60 kilometer per uur. Er komen twee rode fietsstroken. Ook wordt het dijkvak voorzien van passeerstroken. Grotere voertuigen zoals vrachtverkeer en agrarische voertuigen kunnen elkaar daar laten passeren. Met deze variant is de bereikbaarheid voor inwoners, landbouwverkeer en auto’s het meest gediend. Ook qua verkeersveiligheid van het langzaam verkeer is dit de beste oplossing. In de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur. Verder wordt de bocht met de Lageweg ingekort en daardoor veiliger.

De Spaarndammerdijk verkeer in slechte staat en is niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer

De Spaarndammerdijk gaat als het aan burgemeester en wethouders ligt op de schop. Foto: Danny de Casembroot

Verbreden en verlagen 

In de andere variant wordt de dijk verbreed met 70 centimeter. Het idee daarbij is: meer ruimte geven aan langzaam verkeer. Passeerstroken zijn in de variant niet nodig. Voor de rest zijn beide varianten hetzelfde.

Volgens wethouder Marjolein Steffens-van de Water, verantwoordelijk voor onder meer Fysieke Leefomgeving, betekent verbreding dat de dijk ook moet worden verlaagd. Uit gesprekken hierover met het hoogheemraadschap van Rijnland, de eigenaar van de dijk, is duidelijk geworden dat de voorbereidingstijd hiermee een half jaar langer duurt. Met als gevolg dat de Spaarndammerdijk dan óók nog een half jaar langer dicht moet blijven. 

Wethouder Steffens: “Nog een nadeel zijn de kosten. Die vallen als we gaan verlagen en verbreden één miljoen euro hoger uit. Dat heeft te maken met het verleggen van kabels en leidingen.”

“Daarnaast staan het verlagen en verbreden van de Spaarndammerdijk op gespannen voet met de cultuurhistorische en monumentale waarde van de dijk”, zegt verkeerswethouder Marja Ruigrok die ook Cultuur in haar portefeuille heeft.

“En als je dan ook nog bedenkt dat méér ruimte voor fietsers geen garantie is op méér verkeersveiligheid omdat een bredere weg uitnodigt tot het intrappen van het gaspedaal, is dat des te meer een reden om voor optie 1 te gaan. Temeer omdat onze voorkeur ook de steun heeft van inwoners en belangenorganisaties.”

Gepubliceerd op: 5 jun 2020

Geef een reactie