Circulaire Cruquiusbrug

De Cruquiusbrug (N201) wordt in 2022-2023 vernieuwd. De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Tegelijkertijd vindt groot onderhoud plaats aan de westelijke brug richting Hoofddorp. De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam, het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeenten Heemstede en Haarlemmermeer tekenden op donderdag 10 december de samenwerkingsovereenkomst voor de nieuwe duurzame Cruquiusbrug.

Samen met de vier partners verbetert de provincie Noord-Holland de doorstroming van het wegverkeer op de N201. Door de Cruquiusbrug op een innovatieve en duurzame wijze te vervangen werkt de provincie ook haar duurzaamheidsambities verder uit.

Wethouder Marja Ruigrok (Vervoerregio Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer), hoogheemraad Ineke van Steensel-van Hage (Rijnland), burgemeester Astrid Nienhuis (gemeente Heemstede) en gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland)

Wethouder Marja Ruigrok, hoogheemraad Ineke van Steensel-van Hage, burgemeester Astrid Nienhuis  en gedeputeerde Jeroen Olthof. Foto: provincie Noord-Holland 

Duurzame Cruquiusbrug

De nieuwe Cruquiusbrug is een bijzonder, ambitieus en innovatief project. De brug wordt circulair, energieneutraal en zo onderhoudsarm mogelijk gebouwd. De doelstelling is een energieneutrale brug te realiseren die evenveel energie opwekt als verbruikt. Ook wordt de nieuwe brug gebouwd met gestandaardiseerde brugonderdelen die makkelijk opnieuw gebruikt kunnen worden of vervangen. De Cruquiusbrug vormt een goed voorbeeld hoe door de inzet van innovatieve technologie een bijdrage wordt geleverd aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

PIP-procedure en aanbesteding

De provincie doorloopt de procedure van het Provinciaal Inpassingplan (PIP). Naar verwachting stellen Provinciale Staten van Noord-Holland het definitieve PIP Cruquiusbrug in het voorjaar 2021 vast. Ook hierna volgt een terinzagelegging van 6 weken voor eventueel bezwaar. De aanbestedingsprocedure verwacht de provincie in 2021 af te ronden. De ingebruikname van de brug staat gepland op begin 2024.

Ondertekening bestuurders

Wethouder Marja Ruigrok (Vervoerregio Amsterdam en gemeente Haarlemmermeer), hoogheemraad Ineke van Steensel-van Hage (hoogheemraadschap van Rijnland), burgemeester Astrid Nienhuis (gemeente Heemstede) en gedeputeerde Jeroen Olthof (provincie Noord-Holland) ondertekenden op 10 december 2020 de samenwerkingsovereenkomst Cruquiusbrug.

Meer informatie

Raadpleeg de website van de Cruquiusbrugvoor de meest actuele stand van zaken én achtergrondinformatie over de PIP-procedure. Met vragen over de procedure of werkzaamheden kunnen (vaar)weggebruikers contact opnemen met het servicepunt van de provincie via 0800 0200 600 (gratis), of per mail: servicepunt@noord-holland.nl.

Stukje in Informeer

De provincie Noord-Holland heeft ambitieuze plannen voor de vernieuwing van de Cruquiusbrug tussen Hoofddorp en Heemstede. De brug wordt circulair, energieneutraal en onderhoudsvriendelijk gebouwd én volgens het IFD-principe: Industrieel, Flexibel en Demontabel. Daarvoor heeft de provincie een contract getekend met de aannemerscombinatie Van Hattum en Blankevoort/Hollandia Infra getekend. 

De provincie en de aannemer gaan nu samen aan de slag met het ontwerp van de nieuwe brug. De provincie verwacht dat de eerste werkzaamheden begin 2022 starten. Veel elementen waaruit een brug wordt opgebouwd waren tot nu toe uniek. Dat betekende dat als er iets stuk ging, het opnieuw gemaakt moest worden. Dat kostte veel tijd met hoge kosten en verkeershinder als gevolg maar wanneer de onderdelen op de plank liggen, zijn storingen sneller te verhelpen. Wethouder Marja Ruigrok:

De nieuwe brug is een fantastisch voorbeeld van innovatieve technologie en hoe die kan bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.   

De Cruquiusbrug

Zicht op de Cruquiusbrug. Foto: provincie Noord-Holland.

Nieuwe Cruquiusbrug

De Cruquiusbrug (N201) wordt in 2022-2023 vernieuwd. De oostelijke brug richting Heemstede wordt vervangen en verbreed. Ook vindt er in deze periode groot onderhoud plaats aan de westelijke brug richting Hoofddorp. De provincie Noord- Holland verbetert samen met de Vervoerregio, Hoogheemraadschap Rijnland, de gemeente Heemstede en de gemeente Haarlemmermeer de doorstroming van het wegverkeer op de N201.

Geef een reactie