Cool, onderzoek Hyperloop

Jaren geleden stelde ik al vragen in de Amsterdamse gemeenteraad, naar de mogelijkheden van de Hyperloop. En in 2019 waren studenten van de TU Delft te gast bij onze SHARE-bijeenkomst om te vertellen over de kansen van de Hyperloop. Hoe mooi is het dan dat we nu zijn aangehaakt bij een onderzoek naar de Hardt Cargoloop? Als wethouder Economie & Innovatie Haarlemmermeer vind ik dat natuurlijk enorm interessant. Zou het niet geweldig zijn als we via ‘’buizenpost’’ waardevolle vracht met grote snelheid van A naar B kunnen verplaatsen? Een kans voor het praktisch inzetten van technologie en het verminderen van vracht over de weg.

Lees hier het artikel in Informeer en hier meer informatie op de site van Amsterdam Logistics.

Er komt een onderzoek naar een nieuw vervoerssysteem in de Randstad om vracht te vervoeren; de hyperloop. Haarlemmermeer heeft daarvoor een convenant getekend met het bedrijf Hardt Cargoloop. Een hyperloop is een transportsysteem waarbij gebruikgemaakt wordt van een luchtdrukbuis. Het systeem kan energiezuinig en snel goederen vervoeren. Marja Ruigrok:

“Als wethouder economie & innovatie blijf ik natuurlijk graag aangesloten bij deze ontwikkelingen. Het is natuurlijk fantastisch als producten sneller op hun bestemming komen en het aantal vrachtkilometers over de weg verminderd kan worden.” 

Het onderzoek richt zich op het vervoer van vracht met een beperkt gewicht en hoge waarde zoals bloemen of medicijnen. Het eerste tracé moet tussen de regio’s Rotterdam en Amsterdam komen te liggen. Uiteindelijk is het doel een wereldwijd netwerk. Zo’n netwerk maakt het mogelijk om goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden en wereldwijd in een kwestie van dagen. 

Het systeem kan een fikse vermindering van de onderhoudskosten aan bestaande infrastructuur betekenen en files bestrijden. Ook zou het een enorme verbetering van de luchtkwaliteit kunnen betekenen door vermindering van CO2 uitstoot. Wie het netwerk uiteindelijk gaat uitvoeren en hoe fijnmazig het netwerk kan worden, is allemaal nog onderdeel van het onderzoek. De eerste resultaten worden in de loop van 2022 verwacht.
 
Bij het project hebben zich naast de gemeente Haarlemmermeer ook Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics Board, APMT(Maersk), Baas, Berg Roses, BestFreshGroup, De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Europool Systems, evofenedex, Gemeente Rotterdam, Gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland, SADC, Royal Schiphol Group, TLN en de provincie Groningen aangesloten.
 
 Gepubliceerd op: 21 jan 2021

Artikel Amsterdam Logistics

In de Randstad start een onderzoek naar een pilotroute die een eerste stap kan zijn in het creëren van een pan-Europees emissieloos hyperloopnetwerk. Een uitgebreide coalitie van (inter-)nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties is betrokken bij dat onderzoek naar de randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume-intensieve hubs in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Dat hebben de partijen eerder deze week vastgelegd in een convenant. Het doel is dat gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd. Zo moet de weg worden geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Binnen een hyperloopnetwerk is mogelijk maken om goederen in slechts uren door Europa te verzenden en wereldwijd in een kwestie van dagen.

Walther Ploos van Amstel, econoom en lector Stadslogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam: “De Hyperloop is een ‘gamechanger’ voor de transportsector, net als de container uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het concurrentievermogen van regio’s zal veranderen. Nederland moet daar nu als logistieke mainport van Europa op inspelen.”

Hyperloop Development Program

Het actief betrekken van deze partijen gebeurt onder de vlag van het Hyperloop Development Program (HDP), een publiek-private samenwerking voor de ontwikkeling van hyperloop die eind 2020 werd aangekondigd. Het HDP richt zich op de ontwikkeling van de hyperloop als nieuwe duurzame manier van transport voor zowel passagiers als vracht. Het identificeren en onderzoeken van het potentieel van de eerste cargoroutes is een eerste stap.

Hyperloop

De cargocorridor met de Hyperloop tussen Noord- en Zuid-Holland

Het demonstreren van een hyperloopsysteem voor cargo verlicht veel hindernissen voor de implementatie van een passagierssysteem, vanzelfsprekend brengt een hyperloopsysteem voor vracht namelijk minder veiligheidsvraagstukken met zich mee. De cargo-hyperloop behoeft een kleinschaligere infrastructuur dan het passagierssysteem, en zal straks als eerste worden getest in het European Hyperloop Center in Groningen. Na afronding van het testen in deze faciliteit, die door het HDP wordt gerealiseerd, is het systeem klaar voor commerciële toepassing, zoals bijvoorbeeld op de corridor waar de studie zich op richt.

Veelbelovend voor versindustrie, pharma,  e-commerce en meer

Een cargo-hyperloop kan grote voordelen bieden voor de versindustrieën, die een belangrijk deel van de Nederlandse export beslaan. “Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van deze nieuwe modaliteit, waarmee we straks in staat zijn om vaker, verser en vlugger te leveren tegen een lager tarief. We kunnen goederen gaan vervoeren met een snelheid die zeer concurrerend is met vrachtwagens, met frequentere en kleinere zendingen.

‘De Hyperloop is een gamechanger’

Omdat het systeem autonoom en integraal opereert, kan de capaciteit met platooning snel en eenvoudig worden bijgestuurd”, vertelt Rik Roeske, projectleider van de cargo-hyperloop. “Dat geldt vanzelfsprekend niet enkel voor het Nederlandse bedrijfsleven, ook vele andere markten, zoals de e-commerce en farma wereldwijd, zijn gebaat bij een dergelijk netwerk”.

Focus van het onderzoek hyperloop cargocorridor in de randstad

Het onderzoek richt zich op onderwerpen als productspecificaties van het systeem, integratie in het logistieke netwerk en de operatie, infrastructurele inpassing, vervoersprognose, maatschappelijke kosten-batenanalyse, projectrealisatie, het model voor operatie, beheer en onderhoud, besluitvormingsproces voor mogelijke vervolgstappen, en maatschappelijke acceptatie en loopt tot medio 2022. De deelnemende partijen beschikken elk over waardevolle ervaring, (markt)kennis en data, die nodig is om de haalbaarheid van een hyperloopsysteem voor vrachtvervoer voor deze pilote route te onderzoeken.

Wie nemen deel?

Partijen die deelnemen in het onderzoek zijn: Agora Flores Holland, Air Cargo Netherlands, Amsterdam Airport Area, Amsterdam Logistics, APMT (Maersk), Baas, Berg Roses, BestFreshGroup, De Wintertuin, Dümmen Orange, Dutch Flower Group, Europool Systems, evofenedex, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Rotterdam, Gemeente Westland, Greenport Duin- en Bollenstreek, The Greenery, GroentEnFruithuis, InnovationQuarter, Port of Amsterdam, provincie Noord-Holland, SADC, Royal Schiphol Group, TLN.

Over het Hyperloop Development Program

Het Hyperloop Development Program is een publiek-privaat samenwerkingsverband dat zich richt op de ontwikkeling van de hyperloop als een snelle, emissieloze vervoersoplossing die een belangrijke rol kan spelen in de klimaattransitie en tegelijkertijd voor economische groei kan zorgen.

Geef een reactie