Rek en Ruimte in de Regels

HAARLEMMERMEER Openbare parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen kunnen dit seizoen onder voorwaarden gebruikt worden voor tijdelijke terrassen. Onder andere deze handreiking doet wethouder Marja Ruigrok  met het oog op de heropening van de terrassen. “We zijn er klaar voor”, zei een opgeluchte wethouder woensdag.

Gezien het gegeven dat de coronamaatregelen een grote impact hebben op ondernemers en organisaties met een terras, ook bijvoorbeeld maatschappelijke organisaties zoals dorpshuizen, cultuurvoorzieningen, sportclubs en dergelijke, doet de gemeente er alles aan om de uitbaters zoveel mogelijk tegemoet te komen. Met een groter terras kunnen zij enige van de geleden schade inhalen. Bijkomend voordeel is dat de grens van anderhalve meter beter haalbaar is.

De grootse hulp wordt geboden met de mogelijke uitbreiding van het terras op openbare parkeerplaatsen en laad- en losplaatsen voor terrassen. Eerder was die mogelijkheid er al, maar dat werd na klachten van andere ondernemers ingetrokken. Dat is teruggedraaid. Ook wordt het onder voorwaarden mogelijk om parasols en dergelijke te verankeren om onveilige situaties door bijvoorbeeld wind te voorkomen. Voor een terras geldt dezelfde sluitingstijd als voor de openbare inrichting met uiterlijk 02.00 uur.

Bi de verruiming van de mogelijkheden vraagt de gemeente dat de ondernemer afspraken maakt met zijn directe buren en dit overlegt met de gemeente. Ook onderling zijn er afspraken nodig, bijvoorbeeld als er enkele horecaondernemingen naast elkaar zitten, zoals in het centrum van Hoofddorp. Eventueel wordt een terras tijdelijk weggehaald op dagdelen en/of dagen dat het niet gebruikt wordt zodat de parkeerplaats of laad- en losplaats gebruikt kan worden door klanten van andere ondernemers. De gebiedsmanager geeft na beoordeling namens de gemeente akkoord.

We hebben een positieve grondhouding 

Permanente overkappingen of bouwwerken zijn niet toegestaan. De ondernemer of organisatie dient het terras en directe omgeving, een straal van 25 meter, schoon te houden. De exploitant moet maatregelen treffen om anderhalve meter afstand tussen de gasten te garanderen en maakt dit kenbaar door middel van bijvoorbeeld een bord met huisregels bij de entree of op flyers / menukaarten. De ondernemer is ook verantwoordelijk voor eventuele wachtende klanten, met bijvoorbeeld een opstelplaats. De uitbreiding van een terras is afhankelijk van de mogelijkheden ter plaatse. In veel gevallen vraagt dit om maatwerk. Om die reden is er in principe geen grens bepaald voor de uitbreiding. De uitbreiding kost geen geld. Haarlemmermeer berekent in dezen overigens helemaal geen precario.

De regels gelden in elk geval tot 1 oktober en alleen als de landelijke coronamaatregelen dat toelaten. Daarna wordt er geëvalueerd met betrokkenen, zoals ondernemers, omwonenden, veiligheidspartners, worden de regels indien nodig aangepast.

“We hebben een positieve grondhouding om deze tijdelijke regels na positief resultaat van de evaluatie te verlengen tot 1 oktober 2022 zodat ondernemers in 2022 ruimte krijgen voor verdiencapaciteit”, besluit Ruigrok.

Verlenging van de verruiming van mei 2020

Informeer

Vorig jaar november stelde het college de tijdelijke regels voor terrassen vast. Na signalen van ondernemers herziet het college deze tijdelijke regels. Zo kunnen onder voorwaarden openbare parkeerplaats(en) en laad- en losplaats(en) worden gebruikt voor tijdelijke terrassen. En kunnen onder voorwaarden voorwerpen zoals parasols in de grond verankerd worden. 

Daarnaast verplaatst de gemeente Haarlemmermeer de evaluatie met ondernemers, omwonenden en politie van juni 2021 naar het najaar van 2021. Als de uitkomst van deze evaluatie positief is worden de tijdelijke regels verlengd tot 1 oktober 2022.

Nieuw beleid evenementenvergunningen

Ook heeft het college nieuw uitvoeringsbeleid voor evenementen vastgesteld. Dat was nodig na de samenvoeging met Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De aanvraag voor een evenementenvergunning wordt eenvoudiger én duidelijker. Daarnaast is nu een uniforme (risico)classificering voor evenementen. Die classificering wordt opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente. Het uitvoeringsbeleid is in samenwerking met politie, brandweer, Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Veiligheidsregio en GGD Kennemerland en het Recreatieschap Noord-Holland. Het nieuwe beleid heeft ter inzage gelegen en is naar aanleiding van de reacties (zienswijzen) op een paar punten gewijzigd. Zo is er een nachtnorm voor geluid ingesteld op de dagen dat evenementen tot 01.00 uur mogen plaatsvinden. En zijn de doordeweekse eindtijden voor grote evenementen weer teruggezet naar 01.00 uur. Dat was 23.00 uur.

Het terras van Plein 40 in Hoofddorp

Het terras van Plein 40 op een zonnige dag. Foto: Kees van der Veer.

RIVM-maatregelen blijven van kracht

Zodra de terrassen weer open mogen is het van belang dat de RIVM-maatregelen nog steeds streng nageleefd worden en dat de ondernemers zich nog steeds houden aan de uitgangspunten die samen met de gemeente Haarlemmermeer zijn opgesteld. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de verkeersveiligheid, de noodzakelijke toegang voor calamiteitendiensten en het zoveel mogelijk voorkomen van overlast voor anderen. De gemeente heeft de ondernemers gevraagd extra aandacht te hebben voor de toegankelijkheid van mindervaliden. Zij moeten ook gebruik kunnen maken van het terras en moeten makkelijk kunnen passeren.Gepubliceerd op: 7 apr 2021

Geef een reactie