Op Fietse

Een fietsbrug in Halfweg, een vernieuwd fietspad in Almere en een opgeknapt fietspad in Amstelveen. Dit zijn voorbeelden die bijdragen aan één aantrekkelijk netwerk van metropolitane fietsroutes in de Metropoolregio Amsterdam. In 2025 is er een netwerk van deze routes, waarlangs fietsers vlot tussen de dorpen en vanuit de stad de natuur in kunnen fietsen. Mét aandacht voor beleving, bewegwijzering en veiligheid. 

Marja Ruigrok: ‘Alles voor de fietser’

Deze fietsroutes dragen bij aan een goed bereikbare, duurzame en gezonde regio. Portefeuillehouder Vervoerregio Amsterdam Marja Ruigrok: ‘Met deze projecten krijgen we nog meer fietsroutes en een betere kwaliteit. Alles voor de fietser!’ 

In 2018 ondertekenden de Vervoerregio Amsterdam, provincies Noord-Holland en Flevoland, gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en Rijkswaterstaat een intentieverklaring om deze routes te realiseren. Onlangs verscheen de voortgangsrapportage 2020.

Resultaten door de regio

De voortgangsrapportage laat over het afgelopen jaar een aantal mooie resultaten door de hele regio zien. Enkele voorbeelden:

• In Halfweg is de fietsbrug bij de oude suikerfabriek aangelegd samen met  twee fietsstraten. 
• Van het Spoorbaanpad in Almere is weer een deel vernieuwd. Het gaat om 1,3 kilometer in totaal langs Literatuurwijk en Hogekant.
• In Amstelveen is op de Sportasroute het verzakte deel tussen de Zetterij en de Noorddammerlaan eind 2020 aangepakt. 
• Op de fietsroute langs de Amsterdamse Zuidas is het laatste stuk bij de Parnassusweg met de kruising van de Fred Roeskestraat klaar.
• Het Brettenpad, tussen Amsterdam Sloterdijk en het Westerpark, is over een lengte van een kilometer verbreed en van nieuw asfalt voorzien door Vattenfall, tijdens werkzaamheden aan het warmtenet.
• Aan de Amsterdamse Binnenring zijn de Weteringschans Oost en de Sarphatistraat Zuid als fietsstraten ingericht. Vlak bij het Amsterdamse Centraal station is de Westerdokskade heringericht met een breed fietspad in twee richtingen.
• In het grote project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Schiphol-Aalsmeer zijn de eerste deelprojecten opgeleverd, met de fietsvoorzieningen op de rotonde Zwarteweg in Aalsmeer en de fietsonderdoorgang bij de Aalsmeerderbrug.

Metropoolregio Amsterdam

De Metropolitane Fietsroutes Amsterdam behoort tot één van de uitvoeringslijnen van de MRA Agenda 2020-2024. De Vervoerregio Amsterdam is coördinator van deze lijn. In de MRA werken twee provincies, 32 gemeenten en de Vervoerregio Amsterdam vanuit een gedeelde visie aan een krachtige, innovatieve economie, snellere verbindingen en voldoende en aantrekkelijke ruimte voor wonen, werken en recreëren. Zie ook www.metropoolregioamsterdam.nl

Meer informatie: Voortgangsrapportage 2020 Metropolitane Fietsroutes

brug bij Halfweg

Geef een reactie