De Jongeren Gemeenteraad

Gisteravond mocht ik als wethouder Cultuur, inspreken bij de Jongerengemeenteraad. Deze raad is een groep van enthousiaste jongeren tussen de 12 en 21 jaar die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente, de gemeenteraad en aan iedereen die wil weten wat Haarlemmermeerse jongeren vinden. Maar hoe beleven zij kunst? Hoe bereiken we ze het beste?  En wat missen ze in ons cultuuraanbod? Daarover ging ik met ze in gesprek. 

Wat een enthousiaste jongerengemeenteraad hebben we in Haarlemmermeer. Ik kon m’n lol op! En  kreeg veel praktische en bruikbare suggesties. Zoals over het aanbod in onze kernen, over toegankelijkheid, variatie, het aansluiten bij scholen, meer duidelijkheid over wat het aanbod is en het actief gebruiken van sociale media. Het gesprek ging ook over het soms niet zo aantrekkelijk zijn van kunst en cultuur. ‘’Je zegt niet snel tegen je vrienden ‘laten we even naar het museum gaan’, dan is een broodje frikandel op het veldje veel leuker’ en ‘’Cultuur heeft een stigma dat het niet voor jongeren is, dat verander je niet zomaar’’. 

Mijn favoriete quote van de avond was toch wel ‘’Goed dat er kunst en cultuur is, zolang ik maar niet gedwongen word het leuk te vinden’’. Een uitdaging dus om jongeren te betrekken. Maar die uitdaging ga ik graag aan. Waar ik als eerste mee begin is het aanbod in de buurt, op wisselende plekken, goede communicatie en activiteiten die beter aansluiten bij hun belevingswereld. 

Werk (en cultuur) aan de winkel!

Geef een reactie