Pilot autodelen van start

Vanaf 2022 start in Haarlemmermeer een twee jarige pilot autodelen. Doel van de pilot is om het gebruik van deelauto’s in Haarlemmermeer aan te moedigen. 

Vrijheid van bewegen

De gemeente streeft naar keuzevrijheid voor iedere reiziger zo is te lezen in de “Mobiliteitsvisie Haarlemmermeer”.

Daar sluit het gebruik van deelauto’s perfect bij aan. In Haarlemmermeer is de auto een geliefd vervoermiddel, naast de fiets en OV. Een deelauto kan een goed alternatief zijn voor een tweede, derde of zelfs vierde auto,

zegt wethouder Verkeer en Vervoer Marja Ruigrok. 

Groei aanbod deelauto’s

De laatste jaren vindt een enorme groei plaats in het aanbod van deelauto’s. Ook de coronacrisis leidt tot een toename in deelautogebruik. Daarnaast blijkt dat bij de beschikbaarheid van een deelauto, het eigen autobezit daalt. Een deelauto kan over het algemeen vier tot soms zelfs dertien ‘gewone’ auto’s vervangen. Daarmee daalt het eigen autobezit zodat er per saldo minder auto’s op straat geparkeerd staan. Bij een lagere parkeerdruk ontstaat meer ruimte voor groen, voor voetgangers en voor spelen.

Een mevrouw zoekt met haar mobiele telefoon naar een deelauto

Het gebruik van deelauto’s vermindert de parkeerdruk. Foto: Shutterstock.

Verduurzamen

Naast het bieden van meer mogelijkheden in het delen van een auto wil de gemeente ook het mobiliteitssysteem ‘vergroenen’. Zo moet het aantal deelauto’s binnen vijf jaar verdubbeld zijn en over tien jaar moet het gemiddelde aantal deelauto’s in Haarlemmermeer overeenkomen met het gemiddelde aantal in Nederland. Ook wil de gemeente dat over vijf jaar alle deelauto’s die op een vaste plek staan, elektrisch zijn. 

Betere bereikbaarheid

Een deelauto bij een station of een belangrijke openbaar vervoerhalte voorziet in een oplossing voor het laatste gedeelte van de reis waar de bus of de (deel)fiets minder geschikt is. 

Verlengen pilot is mogelijk

Het college kiest voor een pilot van twee jaar om de effecten goed te kunnen monitoren en om te onderzoeken of dit beleid ook op lange termijn gevoerd kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten kan de pilot voor nog eens twee jaar worden verlengd.

Gepubliceerd op: 4 nov 2021

Lees ook het artikel op het Haarlems Dagblad

En het artikel in HC Nieuws van december 2021.

‘’De verantwoordelijk wethouder Marja Ruigrok is enthousiast over de ambities en zei dat er eventueel meer gegroeid kan worden zoveel als acceptabel is. Maar ze toonde zich vooral realistisch. “We zitten in een experimentele fase. Honderd procent groei is eigenlijk al superambitieus’’. Haarlemmermeer is een echte autogemeente. De kans dat iemand zijn eerste auto inruilt is klein, maar een tweede, derde of misschien zelfs vierde auto afstoten is wel mogelijk. Daarvoor moet er een goed aanbod van deelauto’s zijn. Het is een beetje als de kip en het ei. Er is nu nog weinig aanbod, en dus weinig gebruik. Het wordt een kwestie van een lange adem. Maar ik heb de hoop op een goed resultaat.”

Geef een reactie