Jongeren gemeenteraad in Cruquius Museum

Gister bezocht de Jongerengemeenteraad van Haarlemmermeer samen met wethouder Cultuur Marja Ruigrok museum De Cruquius.

Directeur-bestuurder Elise van Melis had de jongeren uitgenodigd naar aanleiding van een vergadering van de jongerenraad waarbij de wethouder mocht inspreken over het onderwerp Kunst en Cultuur.

Tijdens de rondleiding vertelde Elise over de ontstaansgeschiedenis van Haarlemmermeer en het verhaal van het gevecht tegen de “Waterwolf” zoals het vroegere meer voor de inpoldering ook wel werd genoemd.

Een gevecht dat in die tijd met innovatieve stoomkracht werd gevoerd. Ook informeerde ze de jongeren over de nieuwbouw van het museum.

Vergroten waterbewustzijn 

Aansluitend volgde een gesprek met Rem van den Bosch, fotograaf van de tentoonstelling #Herecomestheflood, op dit moment te zien is in het museum. De tentoonstelling, toont de kwetsbaarheid van Nederland voor de stijgende zeespiegel. In zijn werk laat Rem zien hoe hoog het water komt als de dijken breken. De modellen (in rood) tonen met hun hand hoe hoog het water maximaal kan komen bij een overstroming.

Hierbij baseert hij zich op de data van de website overstroomik.nl  Deze website is door diverse overheidsinstanties opgezet om het waterbewustzijn te vergroten. Rem van den Bosch wijdt zijn leven aan de bewustwording voor het gevaar van het stijgende water. De jongeren bespraken met hem hun zorgen en ideeën. Ze zijn zich erg bewust van de problematiek en het gevaar. Dat bleek onder andere ook uit het antwoord op zijn vraag: “Stel er komt nu een bus vol jongeren uit de toekomst hier binnen. Vijf generaties van nu. Hoe zullen ze zich gedragen ten opzichte van ons?” : “Ze zullen teleurgesteld zijn. Wij zijn de generatie die het verschil kan maken”.

Jongerenraad Haarlemmermeer

De Jongerenraad is een groep van enthousiaste jongeren tussen de 12 en 21 jaar die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de gemeente bijvoorbeeld over wat jongeren belangrijk vinden op het gebied van erfgoed en cultuur. Heb je zelf zin om je te bemoeien met je eigen gemeente? Sluit je aan! Meer informatie over de Jongerengemeenteraad vind je hier.

#Herecomestheflood en Rem van den Bosch

De tentoonstelling #Herecomestheflood is nog te zien tot 15 mei 2022 in Cruquius Museum. Meer informatie over de tentoonstelling: www.haarlemmermeermuseum.nl.

Titel: Jongerengemeenteraad Haarlemmermeer met kunstenaar Rem van den Bosch ( eerste  rij midden) en wethouder Marja Ruigrok

Foto van Kees van der Veer.

Geef een reactie