HMore Verbinding

Gisteren mocht ik het eerste nummer van HMore in ontvangst nemen op het Fort bij Aalsmeer(derbrug). In het heerlijk dikke nummer staat ook een interview met mij.

“Of het me bevalt hier? Wat bevalt me niet, zegt Marja lachend. “Het is hier heerlijk, als ik ’s ochtends naar buiten kijk over de weidsheid van water, het groen en het blauw en de spectaculaire opgaande zon, dan voel ik mij zeer gelukkig. En in de zomer neem ik gerust een duik voor ik aan het werk ga. Lekker fris beginnen. Wat me ook heel erg bevalt is dat ik op de fiets overal heen kan. En er is zoveel te zien, ook aan cultuur, de verhalenpalen door de hele polder heen, de musea en de Ringvaart die een zilveren strik om de polder vormt.”

Zo kennen we haar ook; daadkrachtig, bevlogen en een aanpakker die houdt van de ondernemerszin die je overal voelt in deze gemeente. Een gemeente waar het ook zomaar ineens van lokaal naar internationaal gaat. Haar portefeuilles in het college waren Economie, Verkeer en Cultuur.

Er worden wedjes gelegd
“Een heerlijke combinatie van onderwerpen waar ik prima mijn ei in kwijt kon. Het verschil hier in Haarlemmermeer ten opzichte van Amsterdam waar ik acht jaar in de politiek zat, is dat de lijnen zo lekker kort zijn. Ik kan hier snel schakelen binnen de ambtelijke organisatie en dat bevalt mij erg goed. Ik hou van snel reageren, ook om te zorgen dat ik geen dingen vergeet. Ik hoorde zelfs dat er wedjes werden gesloten tussen de vrijwilligers van het Crash museum over hoelang het zou duren voordat ik een appje beantwoordde. Dat was 3 minuten,” lacht Marja met een beetje trots. “Het is prettig om geen backlog op te bouwen en nee is ook een antwoord. Daarbij kan ik vaak bepaalde zaken meteen doorzetten naar de ambtenaren en dan is het van mijn bordje. In de huidige raadsperiode gaat Marja door met vele belangrijke onder- werpen uit haar portefeuilles. Een van de grootste uitdagingen is de aanleg van de Noord/Zuidlijn; het doortrekken van de metrolijn naar Schiphol en ook Hoofddorp. Dat verbindt de hele regio, geeft ruimte aan woningbouw en werkgelegenheid en ontlast het wegennet.

Ruimte maken voor ondernemers
De inzet voor ondernemers is ook groot bij Marja. Met al haar ervaring als ondernemer (25 jaar voordat zij wethouder werd), begrijpt zij als geen ander hoe moeilijk het is te moeten herstellen na een crisis zo- als de Corona periode. Maar ook de huidige energie- prijzen zijn voor ondernemers harde noten om te kraken. “Wij moeten echt ruimte maken voor onder-nemers. Dat heb ik letterlijk gedaan door de moge- lijkheid te creëren ter-rassen te vergroten voor de horeca. Alle beetjes helpen. Ik hou van de ‘het kan wel’ mentaliteit, hoewel dat echt niet altijd makkelijk is. We hebben nou eenmaal te maken met regels en procedures en wetten. Soms kunnen we daar echt niet omheen. Ik wil dan doorrrr en snelheid maken, maar dan kan het niet zo snel als we willen. Dat is best moeilijk soms. Ondernemers zijn altijd gewend aan te pakken en resultaten te boeken. Al die regels en proce- dures zijn niet sexy en al helemaal niet leuk. Het geduld opbrengen om dat toch te volgen en goed te onderzoeken is mijn persoonlijke uitdaging” aldus Marja. “Al die regels en procedures zijn niet sexy en al helemaal niet leuk.”

Slimmer en duurzamer
Verkeer en vervoer komt ook veel aan de orde. Want er moet gebouwd worden. We willen met z’n allen dan ook bij die leuke nieuwe woning kunnen komen dus moeten er wegen en fietspaden worden aangelegd. “Innovatie in het verkeer in combinatie met de economie is heel hard nodig. Het moet slimmer, sneller en duurzamer”, vertelt Marja enthou- siast. “Al die nieuwe woningbouw moet toegankelijk en goed bereikbaar zijn. Ik ben erg voor de 20 minuten samenleving. Dat idee gaat er eigenlijk vanuit dat je alles wat je nodig hebt, binnen 20 minuten rondom je huis kunt bereiken. Het bezig zijn met bereikbaarheid is een mooie combi met de andere wethouder van de VVD, Jurgen Nobel, die woning- bouw in zijn portefeuille heeft. “Onze samenwerking is eigenlijk een feestje, we zijn een goed duo en vullen elkaar – waar nodig – heel goed aan. En dat is fijn want samen kom je veel verder” besluit Marja.

Het bootje is gedoopt
In de afronding van het gesprek komt de vraag naar boven of Marja überhaupt nog wel ergens anders tijd voor heeft. “Het is zeker een ambitieus programma waar ik me voor inzet, maar ik krijg zoveel meer energie dan het kost. De vele gesprekken die ik voer met zoveel verschillende mensen, inspireren me elke dag weer. Het bezig zijn met alles in Haarlemmermeer, het aanpakken van problemen en zoeken naar oplossingen vind ik één van de mooiste dingen om te doen. En bovendien maak ik genoeg tijd om heerlijk met Mark samen of met vrienden te gaan varen in ons nieuwe elektrische bootje, dat net gedoopt is. Op naar een mooie zomer”, is de afsluitende voorspelling van Marja.

Tekst Henriet van den Berg / foto’s Mark Bollen

Geef een reactie