Doorfietsroute F200 vordert

De F200, fietspad tussen Haarlem, Halfweg en Amsterdam, is een langgerekte fietsroute tussen de hoofdstad van Noord-Holland en de hoofdstad van Nederland. Het werk aan het eerste deel van deze fietsroute is net afgerond, dat begon inAmsterdam eindigde in Halfweg. Het andere wordt op korte termijn aangepakt. En dan kan de fietser in één lange lijn doorfietsen van Haarlem naar Amsterdam – een prachtig voorbeeld van prettig bewegen. 

Het heeft lang geduurd voordat de plannen voor het verbeterenvan de F200 waren uitgevoerd. Er was te weinig geld en te weinig capaciteit. Dat bij elkaar zorgde voor veel oponthoud. Maar het afgelopen jaar keerde het tij en ging de schop in de grond.

Zoet
In december werd het deel tussen Amsterdam en Halfweg voltooid. Het stuk daarna, tussen Halfweg en Haarlem, wordt dit jaar uitgevoerd. Het gaat dan om het fietspad tussen de Weerenbrug en restaurant De Zoete Inval. De voorbereidingen zijn daar al begonnen, bijvoorbeeld door het inpassen van de in- en uitritten van particulieren en bedrijven die aan de weggrenzen.

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer) nam een kijkje in Halfweg. Dat deed ze samen met Hans Booden van de Fietsersbond Haarlemmermeer. Uiteraard waren beiden op de fiets. 

Voltooiing
Zowel gemeente Haarlemmermeer als de Fietsersbond maakt zich sterk voor een beter fietsnetwerk. Dat is zó belangrijk dat dit punt prominent is opgenomen in het Coalitieakkoord 2022-2026 van de gemeente, genaamd ‘Toekomstbestendig groeien’. In dat stuk staat dat de gemeente concrete verbeteringen gaat aanbrengen in het fietsnetwerk en dat het ook de bijbehorende voorzieningen gaat realiseren. De F200 is daar een mooie illustratie van. Leidend bij het werk aan het fietsnetwerk is het Fietsplan. Dat wordt ter inzage gelegd. 

“Doordat de doorfietsroute F200 voltooiing nadert, wordt het gemakkelijker om voor de fiets te kiezen als je je wilt verplaatsen tussen Haarlem en Amsterdam. Dat is precies wat ik bedoel met prettig bewegen.”

Marja Ruigrok, wethouder verkeer en vervoer

Geef een reactie