Prettig bewegen, ook in de toekomst

Gister, dinsdag 18 april, was de opname voor de toelichting over de aanpassingen in het Verkeersstructuurplan Hoofddorp (nog na te kijken via deze link). De Nota van Beantwoording Verkeerstructuurplan Hoofddorp is door het college vastgesteld en ligt nu bij de raad. In deze nota staan alle antwoorden op de bijna 800 reacties die zijn binnengekomen op het Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2023. Daarnaast heeft het college besloten om de raad voor te stellen om het gewijzigde Verkeersstructuurplan Hoofddorp 2023 vast te stellen.

Bekijk de hele uitzending via deze link:

https://www.youtube.com/live/gktHBEU-25w?feature=share

Aanleiding  

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 20.000 woningen bij en vele arbeidsplaatsen. Een deel van die woningen komt in Hoofddorp, denk aan Hyde Park, waar 4000 nieuwe woningen komen. Of aan alle ontwikkelingen rondom Spoorzone. Hoofddorp ontwikkelt zich tot stad. Die ontwikkeling betekent dat er verkeersmaatregelen nodig zijn om Hoofddorp veilig en goed bereikbaar te houden. De gemeente bereidt zich hierop voor door het maken van een verkeersstructuurplan. Op tijd vooruitkijken biedt kansen om op tijd maatregelen te treffen.    

Marja Ruigrok, wethouder Verkeer en Vervoer: “Wat iedereen wil, is dat Hoofddorp ook in de toekomst veilig en bereikbaar blijft. Als je bijvoorbeeld in het centrum wil zijn, dan moet je daar op een prettige manier kunnen komen. En als je daar niet hoeft te zijn, dan kun je op een gemakkelijke manier naar de randen navigeren. Op die wijze komen de verkeersstromen niet met elkaar in de knoop, wat de doorstroming bevordert.” 

Participatie  

Bij het opstellen van het verkeersstructuurplan (eind 2021 en begin 2022) heeft de gemeente inwoners en ondernemers om ideeën gevraagd. Zij weten wat er speelt en waar behoefte aan is. Aansluitend is een concept-verkeersstructuurplan opgesteld waar iedereen op kon reageren (september-november 2022). Veel mensen uitten hun zorgen over de gevolgen van bepaalde maatregelen op hun directe leefomgeving. De meeste reacties gingen over vier onderwerpen: een mogelijk autoluwe Van Heuven Goedhartlaan; een nieuwe weg door Toolenburg; een busbaan door de wijk Graan voor Visch en een fietspad op de Geniedijk tussen de Nieuweweg en de Van Heuven Goedhartlaan.  

Aanpassingen 

De participatie heeft geleid tot aanpassingen. Zo wordt onder andere eerder gestart met een brede belangenafweging voor de ontsluiting van het zuidelijk deel van Hoofddorp en de randweg Nieuwe Bennebroekerweg. Hierin worden ook de effectiviteit en de impact op bijvoorbeeld groen, recreatie en veiligheid van meerdere varianten meegenomen en onderling tegen elkaar afgewogen. Plus de effecten op de omliggende wijken en straten. Dit onderzoek start in 2023. Hierin wordt ook de Toolenburgerweg opgenomen. Over het onderzoek en de manier waarop we dit gaan onderzoeken gaat de gemeente in gesprek met de wijkraad en met inwoners. MeerOV (het lokale busnet) wordt toegevoegd aan het verkeersstructuurplan. En het NS-station blijft bereikbaar voor bestemmingsverkeer. Ophalen en afzetten van passagiers blijft mogelijk.   

Hoofddorp ontwikkelt zich tot stad. Die ontwikkeling betekent dat er verkeersmaatregelen nodig zijn om Hoofddorp veilig en goed bereikbaar te houden.

Terugkoppeling  

Afgelopen week zijn de wijkraden van Hoofddorp geïnformeerd over het aangepaste verkeersstructuurplan-hoofddorp 

Dinsdag 18 april werden om 19.00 uur alle inwoners van Haarlemmermeer geïnformeerd via een onlinebijeenkomst. Deze is te volgen op YouTube.

Vervolg besluitvorming  

Het eindconcept ligt nu bij de gemeenteraad. De verwachting is dat de gemeenteraad in mei het verkeersstructuurplan bespreekt. Zodra de datum van deze vergadering bekend is, publiceert de gemeente de datum op deze website  

U kunt de vergadering bijwonen. Ook kunt u zich aanmelden om de gemeenteraad toe te spreken. U leest er meer over op de site van de gemeenteraad. 

Uitvoering  

Aan een groot deel van de maatregelen die in het plan staan, wordt al gewerkt. Zoals aan het doortrekken van de N/Zlijn naar Hoofddorp, de Nieuwe Bennebroekerweg en de Hoogwaardige Openbaarvervoer Verbinding (HOV) Noordwijk-Schiphol. Als de gemeenteraad akkoord gaat, wordt de komende vijf jaar gestart met de uitvoering van een aantal kortetermijnmaatregelen. Dat zijn onder meer het opwaarderen van het fietsnetwerk (het uitwerken en prioriteren van onderdelen uit het Fietsplan) en betere loop-en fietsbereikbaarheid van winkelcentra en scholen. Dit betekent goed oversteekbare en veilige straten en duidelijke loop-en fietsroutes en fietsenstallingen. Ook worden de schoolomgevingen in Hoofddorp veiliger ingericht. Denk aan betere oversteekplekken, meer voorrang voor fietsers, smallere rijbanen en andere maatregelen om de snelheid van auto’s te verlagen.  

De uitvoering van de meeste maatregelen ligt nog ver weg. Daarnaast moeten veel maatregelen ook eerst nog worden onderzocht of uitgewerkt.  

14 april 2023, Mieke Spreeuwenberg

Nota van beantwoording vastgesteld door college

Dinsdag 11 april 2023 heeft het college de nota van beantwoording van het “Verkeersstructuurplan Hoofddorp” vastgesteld.

Bekijk de 

nota van beantwoording en het raadsvoorstel (pdf)

 van het verkeersstructuurplan. 

Verkeersstructuurplan

Het aangepaste Verkeersstructuurplan Hoofddorp (pdf)wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad.

Het verkeersstructuurplan vindt u op pagina 490. 

Vergadering gemeenteraad bijwonen en inspreken 

Het aangepaste verkeersstructuurplan wordt vastgesteld in een openbare vergadering van de gemeenteraad. Zodra bekend is wanneer de gemeenteraad het verkeersstructuurplan vaststelt vindt u de datum op deze website.

U kunt de vergadering bijwonen. Ook kunt u zich aanmelden om de gemeenteraad toe te spreken. 

Geef een reactie